Četvorogodišnji obrazovni profili

Srednjoškolski obrazovni centar svojim učenicima omogućava upis na sledeće smerove.

 

Pored tradicionalnih pet smerova, naša škola je akreditovana za realizaciju programa obrazovanja za dva nova unikatna obrazovna profila čiji programi predstavljaju odgovor na  potrebe savremenog čoveka.

Novi savremeni profili u privatnoj srednjoj školi

Prvi se odnosi na obrazovanje tehničara za fitnes i zaštitu zdravlja koji odgovara na potrebu savremenog načina života čoveka da na organizovan i stručno osmišljen način upražnjava fizičke aktivnosti.

Drugi novi obrazovni profil odnosi se na obrazovanje stilista saradnika koji podrazumeva pružanje usluga u oblasti negovanja estetskog stila (odevanja, šminke, modnih detalja i drugih aspekata estetske kulture).

Dva nova profila predstavljaju perspektivno obrazovanje i pravi su izbor za mlade ljude koji vole zdrav život i umetnost.

Unapređujući stalno kvalitet obrazovnih programa inovativnim metodama Škola za medicinu i estetiku svim svojim učenicima uspešno pomaže da pronađu pravi put do uspeha.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.