Podaci o školi

Medicinska škola ŠKOLEST je deo Srednjoškolskog obrazovnog centra SMARTANAC  koji u svom sastavu, pored medicinske škole, ima i Sportsku gimnaziju SPORTIUM.

Medicinska škola ŠKOLEST je savremena obrazovna ustanova posvećena osposobljavanju učenika u oblasti medicine i zdravstva. Usled sve veće potrebe za stručnim medicinskim kadrom i velike zainteresovanosti, naša škola ima šest obrazovnih profila, čiji je plan i program usklađen s potrebama tržišta rada.

Privatna medicinska škola ŠKOLEST postoji od 2004. godine i akreditovana  je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Nakon što je Senka Mazić osnovala školu, prof. dr Ivanka Gajić, istaknuti pedagoški i naučni radnik, preuzela je rukovođenje i utemeljila neke od najsavremenijih obrazovnih modela, koji su dobili brojna priznanja i naišli na pozitivne reakcije stručne i šire javnosti.

Naš nastavni kadar čini tim odličnih nastavnika, pedagoga, stručnjaka i specijalista iz oblasti medicine i zdravstva. 

ŠKOLEST priprema učenike za buduće zanimanje kroz aktivno učenje i teorijsko-praktičnu nastavu, koja im omogućava sticanje znanja i neophodnog iskustva u respektabilnim zdravstvenim institucijama u našoj zemlji.

Sa ponosom izdvajamo i mogućnost učenja stranih jezika koji nisu deo nastavnog plana, a za koje su učenici pokazali izuzetno interesovanje.

Srednja medicinska škola ŠKOLEST nalazi se na lako dostupnoj lokaciji na Novom Beogradu, u Narodnih heroja broj 30 na prvom spratu, na uglu sa Bulevarom Zorana Đinđića.

Učenicima i nastavnicima na raspolaganju je moderan, svetao i klimatizovan prostor, opremljen i prilagođen savremenom pedagoško-obrazovnom procesu.

ZAŠTO IZABRATI  ŠKOLEST?

Organizacija i kvalitet teorijske i praktične nastave u našoj školi su na zavidnom nivou. Tome doprinosi i saradnja sa renomiranim medicinskim institucijama, u kojima se realizuje praktična nastava (KBC „Dr Dragiša Mišović₺ i Vojnomedicinska akademija).

Odeljenja imaju mali broj učenika, što omogućava uvažavanje individualnih potreba učenika.

Sticanjem diplome naše škole učenicima je otvorena mogućnost za rad u struci, privatnu praksu, kao i za nastavak školovanja na fakultetima u našoj  zemlji ili u inostranstvu.

KOLIKO JE PRAKTIČNA NASTAVA VAŽNA ZA OBRAZOVNE PROFILE MEDICINSKE STRUKE?

Nastava za sve obrazovne profile medicinske škole zasniva se na planu nastave i učenja koji donosi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a na njemu se temelji i praktična nastava, projektovana u okviru stručnih predmeta.

Naša škola, zahvaljujući saradnji sa respektabilnim zdravstvenim ustanovama, KBC ,,Dr Dragiša Mišović” i Vojnomedicinska akademija (VMA), ali i privatnim ordinacijama naših nastavnika, omogućava učenicima da primene teorijska znanja i steknu dragocena iskustva tokom praktične nastave.

Odgovoran posao zahteva i odgovornu odluku – UPIŠI ŠKOLEST!

 

 

 

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.