O nama

O nama

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna srednja škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar.

Zašto smo najbolja privatna srednja škola?

1. Imamo uslove na evropskom nivou – oprema i nastavna sredstva
2. Predavači su vrhunski stručnjaci u oblasti medicine i drugih nauka
3. Nastavne baze škole i stručna praksa se vrše u najrazvijenijim referentnim zdravstvenim i drugim ustanovama među kojima su: Kliničko bolnički centar „dr.Dragiša Mišović“, VMA, Klinika za rehabilitaciju „dr.Miroslav Zotović“, televizija i dr...

Pored obrazovnih profila u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju, škola uspešno realizuje programe obuke za sticanje stručnih kompetencija među kojima su: manikir, pedikir, fitnes instruktor, stilista saradnik i drugih.

Osim tradicionalnih programa obuka škola posebno ističe da je dobila status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih i akreditovala program javno priznate obuke za sticanje stručnih kompetencija i osposobljavanje Organizatora fitnes vežbi.

Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.

Nova lokacija i prostor koji smo izabrali i sa posebnom posvećenošću uredili za dalje školovanje naših učenika poseduje niz pogodnosti kao što su: prepoznatljiva i lako dostupna lokacija, kvalitetan enterijer i savremena nastavna sredstva – što predstavlja odlične uslove za kvalitetno obrazovanje učenika. U našoj školi učenici stiču upotrebljiva znanja koja će biti njihov najjači adut u konkurenciji za posao. To znanje će im, takođe, omogućiti uspešan nastavak školovanja u visokoškolskim ustanovama.

Misija Srednjoškolskog obrazovnog centra

Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.

Prednost naše privatne medicinske škole je i u fleksibilnosti u organizaciji rada prilagođavanjem posebnim potrebama učenika u nastavi, npr. aktivnim sportistima i učenicima koji su opravdano duže odsustvovali sa nastave. Organizujemo niz vannastavnih aktivnosti koje doprinose boljem radu i učenju, od posete stručnih sajmova do obilazaka muzeja i galerija. Družimo se kroz razne vidove sportsko - zabavne ili humanitarne aktivnosti.

Za sve učenike koji se pored škole aktivno bave sportom, i koji zbog svojih obaveza ne mogu redovno da prate nastavu, naša škola je u mogućnosti da organizuje nastavu prilagođenu terminima treninga i drugih obaveza u okviru kluba.

Bilo da se radi o prekvalifikaciji, dokvalifikaciji, redovnom ili vanrednom školovanju, kursevima ili obukama, mi smo najbolji i najozbiljniji. Uverite se da smo pravi izbor za Vaše dete!

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.