Uslovi upisa – srednja škola

SREDNJOŠKOLSKI OBRAZOVNI CENTAR ,,SMARTANAC" UPISUJE UČENIKE NA  OBRAZOVNE PROFILE: 

Zdravstvo i socijalna zaštita

Ostalo

Škola pruža mogućnost sticanja specijalističkog obrazovanja odabirom jednog od smerova:

USLOVI ZA UPIS UČENIKA:

  • Za upis u četvorogodišnje obrazovne programe potrebno je da učenik donese potvrdu iz matične osnovne škole da je položio kvalifikacioni ispit, odnosno da je stekao pravo da konkuriše u četvorogodišnje obrazovne programe.
  • Za upis u trogodišnje obrazovne programe potrebno je da je učenik uspešno završio osnovnu školu.

Od dokumenata potrebno je da pribavi:

  • Lekarsko uverenje
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Popunjenu prijavu za upis

Školarina se može platiti  i u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Školarinu, osim roditelja, može da plati i drugo pravno ili fizičko lice

Zdravstveno vaspitanje i nega obezbeđeni su kroz stalni nadzor, patronažu, sistematske preglede, edukativne sadržaje i druge vidove koje predviđa poseban Program zdravstvenog obrazovanja u okviru Programa rada škole.

Prijavu za upis možete preuzeti ovde: Prijava za upis

DETALJNIJE INFORMACIJE

Narodnih heroja br. 30/I, 11070 Novi Beograd
Kontakt telefoni: 011/404-40-59,
E-mail: skolest.office@gmail.com

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.