Uslovi upisa – prekvalifikacija i dokvalifikacija

PREKVALIFIKACIJA

Prekvalifikacija predstavlja obrazovanje za drugi obrazovni profil u istom trajanju, bez obzira na područje rada

Uslov: završena bilo koja stručna škola u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju ili gimnazija ili svedočanstva o prethodno završenim razredima.

Potrebna dokumentacija za upis:

  • svedočanstava svih završenih razreda
  • diploma o položenom maturskom ili završnom ispitu
  • izvod iz matične knjige rođenih

Učenik upisan u školu radi prekvalifikacije, polaže ispite iz stručnih predmeta koje odredi nastavničko veće škole.

Nakon što položi sve ispite razlike i uspešno realizuje željeni nastavni plan i program, učenik dobija svedočanstva za sva četiri razreda i diplomu, odnosno svedočanstva za sva tri razreda i diplomu o završenom trećem stepenu obrazovanja.

DOKVALIFIKACIJA

Dokvalifikacija  predstavlja obrazovanje za drugi obrazovni profil u dužem trajanju, bez obzira na područje rada.

Uslov: završena bilo koja stručna škola u trogodišnjem trajanju

Potrebna dokumentacija za upis:

  • svedočanstava svih završenih razreda
  • diploma o položenom završnom ispitu
  • izvod iz matične knjige rođenih

Učenik upisan u školu radi dokvalifikacije polaže dopunske ispite iz predmeta čiji sadržaji nisu pretežno isti, iz predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom i ispite završnog razreda, o čemu odluku donosi nastavničko veće škole.

Direktor škole nakon donete odluke nastavničkog veća o priznanju predmeta i polaganju dopunskih ispita donosi rešenje koje sadrži: lične podatke učenika, priznate predmete i ocene po razredima, dopunske ispite iz predmete koji su utvrđeni učeniku da polaže, po redosledu razreda, obaveza polaganja završnog ispita, ispitne rokove u skladu sa opštim aktom škole.

PREUZMITE OVDE: zahtev

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.