Trogodišnji obrazovni profili

Srednjoškolski obrazovni centar u okviru srednjeg obrazovanja u trajanju od tri godine  vrši upis na tri različita smera

Potreba za lepotom kao stalna ljudska potreba nikada ne nestaje i ne izlazi iz mode te smerovi koje Škola za medicinu i estetiku  ima garantuju osposobljenost za bavljenje poslom koji će uvek biti aktuelan i na ceni.

Male grupe učenika u odeljenju omogućavaju da se profesori i predavači posvete svakom učeniku u svakom trenutku i da nastavni plan realizuju na najbolji način.

Ono što našu školu izdvaja je akcenat na stručnom osposobljavanju, odnosno sticanju profesionalnih praktičnih veština.

Naša škola je pravi izbor za one učenike i mlade ljude koji žele da steknu savremeno, perspektivno i atraktivno obrazovanje.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.