Kozmetoterapeut

kozmoterapuet - kozmeticarKozmetoterapeut je stručnjak koji je osposobljen da samostalno sprovodi kozmetoterapijske, estetske i dekorativne tretmane lica, tela, ruku i stopala. Pod ovim se podrazumevaju različiti oblici aparaturne i manuelne masaže, krio procedure, termoterapijske procedure, hidroprocedure, aromaterapijske procedure, elektroterapija, fototerapija, a sve sa ciljem adekvatnog zbrinjavanja estetskih problema zavisno od stanja i tipa kože, sprečavanje preranog starenja kože kao i odlaganje samog procesa.

Kozmetoterapeut pored tretmana koje sprovodi ima i veoma važnu savetodavnu ulogu u vezi pravilne nege kože i odabira preparata. Po završetku školovanja stručnu karijeru može da otpočne u centrima za estetsku negu, kao što su razvijeni kozmetički saloni i wellness centri ili da samostalno organizuje stručni biznis otvaranjem sopstvenog kozmetičkog salona.

Nastavak školovanja posle srednje škole

Nakon polaganja maturskog ispita učenici imaju pravo da nastave obrazovanje, kako u okviru poslesrednjeg specijalističkog obrazovanja – estetičar specijalista za dekorativnu kozmetiku – šminker, estetičar specijalista za aparaturnu kozmetiku, zatim estetičar specijalista za kulturu tela – fitnesterapeut, tako i na visokim strukovnim školama i fakultetima, kao što je visoka strukovna škola za primenjenu kozmetologiju i druge.

Udžbenici - Kozmetoterapeut                                                      Nastavni plan - Kozmetoterapeut

Maturski ispit sastoji se iz dva dela:

  • zajednički za sve obrazovne profile i sva područja rada i
  • posebnog za svaki obrazovni profil u okviru određenog područja rada.

U okviru zajedničkog dela učenici polažu srpski jezik i književnost koji se polaže pismeno prema četvorogodišnjem programu koji je učenik završio. Ispitni odbor škole određuje četiri teme iz orijentacionog spiska na predlog stručnog aktiva, neposredno pre polaganja.

Posebni deo maturskog ispita obuhvata:

  • maturski praktičan rad sa usmenom odbranom rada (izrada konkretnog zadatka ili obavljanje konkretnog posla, čime učenik treba da pokaže koliko je osposobljen za uključivanje u rad; tokom usmene odbrane rada učenik brani praktični maturski rad, daje potrebna objašnjenja o koncepciji, načinu izrade, metodama, fazama i postupcima realizacije)
  • usmeni ispit iz izbornog predmeta (bira se sa liste utvrđenih izbornih predmeta i taj ispit se polaže usmeno; grupu izbornih predmeta čine: hemija, fizika, biologija, strani jezik, psihologija, teorija forme i likovna kultura, filozofija, kozmetologija, dermatologija i fizikalna medicina; polaže se prema programu koji je učenik završio)

MATURA – ZAJEDNIČKI DEO

MATURA – PRAKTIČAN RAD SA USMENOM ODBRANOM

MATURA – IZBORNI PREDMET

Srednja škola za medicinu i estetiku Školest je osnovana 2004. godine, a za sve informacije možete da nam se obratite preko stranice Kontakt.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.