Aktuelno i atraktivno na tržištu obrazovanja

Čovek je više hiljada godina svoj opstanak, sigurnost, zdravlje i sreću tražio i nalazio u kretanju – fizičkom radu. U tom vremenu je fizički rad bio osnovni faktor razvitka čoveka.

U današnjim savremenim uslovima mehanizacije i automatizacije, kretanja je sve manje ili ga gotovo nema. Mašina radi za čoveka.

Prema izveštaju WHO (world health organization – svetske zdravstvene organizacije) nedovoljna fizička aktivnost proglašena je za samostalni riziko faktor. Ranije su takav status imali hipertenzija i gojaznost. Savremen način života doneo je sa sobom i druge poremećaje: kardiovaskularne, respiratorne, koštano zglobnog sistema (deformiteti kičmenog stuba i drugih).

U takvim uslovima  sve je prisutnija potreba za kontinuiranim, doziranim i usmerenim fizičkim aktivnostima koji su uslov za poboljšanje kvaliteta života i prevenciju zdravstvenih problema.

Nedostatak profesionalno osposobljenih kadrova je dodatni faktor koji doprinosi uvećanju problema. Na tržištu obrazovnih programa pre desetak godina , u obrazovni sistem uveden je i akreditovan profil specijalizovanih stručnjaka za organizaciju odgovarajućih fizičkih aktivnosti za različite kategorije stanovništva. U obrazovni sistem, Škola za medicinu i estetiku akreditovala je jednoipogodišnji program, posle srednjeg specijalističkog obrazovanja i sticanje zvanja Estetičar specijalista za kulturu tela – fitnesterapeut.

Pored tradicionalnih programa, za sve one koji zele da steknu funkciolnalne stručne kompetencije u oblasti fitesa, Škola za medicinu i estetiku organizuje programe obuke za sticanje javno priznatih sertifikata , što dalje obezbeđuje sticanje teorijskog znanja i praktičnih veština za izvođenje programa fitnes vežbi koje su u funkciji unapređivanja estetske i zdravstvene kondicije i zdravstvenih poremećaja.

To je šansa za sve one koji žele da se na racionalan način osposobe za praktičan profesionalni rad. Detaljnije o uslovima za upis i realizaciju programa pratite se na sajtu škole www.skolest.com.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.