Osnivač škole

Osnivač škole

Školu je osnovala g-đa Senka Mazić, specijalista kozmetolog i istaknuti pedagoški radnik. Svojim stručnim radom i aktivnostima pruža učenicima sjajnu priliku da steknu zavidnu opštu i stručnu kulturu i do visokog nivoa usavrše svoje profesionalno znanje u oblasti zdravstvene i estetske nege, kako na nivou srednjeg, tako i u okviru poslesrednjeg specijalističkog obrazovanja.

U svojoj bogatoj karijeri bila je na mnogim veoma odgovornim zadacima. Bila je osam godina načelnik srednjoškolskog obrazovanja Republike Srbije. Stekla je zvanje višeg pedagoškog savetnika za obrazovanje. Odličan je poznavalac obrazovnih sistema i obrazovnih programa evropskih zemalja.

Radila je kao savetnik ministra za izradu planova i programa u Ministarstvu za prosvetu i sport Republike Srbije. Izradila je brojne projekte vezane za osnivanje i organizaciju obrazovnih programa u oblasti zdravstvene i estetske nege. Rukovodila je projektima vezanim za osnovanje i uvođenje u sistem srednjeg i višeg obrazovanja obrazovne profile za obrazovanje kozmetičkih kadrova. Više godina bila je predavač predmeta kozmetologije i estetske nege na Višoj medicinskoj školi u Beogradu.

Senka Mazić je istaknuti stručnjak u oblasti kozmetoloških nauka. Pored velikog broja stručnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu, pisac je osam srednjoškolskih i dva univerzitetska udžbenika i više priručnika. Autor je planova i programa i u sistem je uvela nove obrazovne profile. Među njima su programi za obrazovanje estetičara specijalista za dekorativnu kozmetiku (profesionalni šminkeri) i programi za obrazovanje estetičara specijalista za kulturu tela (fitnesterapeuti).

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.