Fizioterapeutski tehničar

Fizioterapeutski tehničar

Fizioterapeutski tehničar je stručnjak koji brine o zdravlju i oporavku svojih pacijenata i pomaže bolesnim i povređenim osobama u povećanju pokretnosti, ublažavanju boli i sprečavanju i ublažavanju trajnih posledica bolesti i povreda.

Učenici se osposobljavaju za izvođenje raznih vežbi i to: u sklopu hidroterapije u bazenu, termoterapijske postupke, krioterapijske postupke, medicinske masažne tehnike, ultrazvučne terapije u sklopu elektroterapije, metode termoterapije, galvanizaciju i dr. Kasnije za podsticanje i poučavanje pacijenata kako će samostalno izvoditi vežbe, učenje i motivisanje kako da se pravilno služe štakama, protezama, kolicima i drugim pomagalima koja im pomažu do većeg stepena samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Kako bi bio uspešan u svom poslu, pored opšteg obrazovanja, fizioterapeut se obučava da sprovodi različite fizikalne procedure: sve vrste terapijske masaže, elektroterapiju,fototerapiju,ultrazvučnuterapiju,kineziterapiju, hidrokineziterapiju, termoterapiju, kao i negu bolesnika u rehabilitaciji. Kroz savremenu teorijsku nastavu i intenzivan praktican rad steći ćete profesionalna znanja i veštine za rad u bolnicama i rehabilitacionim centrima.

Fizioterapeuti su veoma traženi na tržištu rada. Sve je više potrebe za njima, usled posledica savremenog načina života.  Možemo slobodno reći da svakome od nas pre ili kasnije zatrebaju usluge fizioterapeuta. Fizioterapeuti rade sa zdravim ljudima kao i sa onima koji imaju zdravstvene tegobe. Pomažu starijim, slabo pokretnim i nepokretnim osobama  u povećanju njihove pokretljivosti, ublažavanju bola i posledica bolesti. Oni osposobljavaju pacijente, uče ih kako samostalno da vežbaju i koriste razne vrste pomagala. Fizioterapeuti su veoma cenjeni kod nas a u zemljama zapadne Evrope su na listi najtraženijih zanimanja.  Naš primarni cilj je da omogućimo našim učenicima  sticanje funkcionalnih znanja i osposobljenost za rad,  jednako kao i za nastavak školovanja.  Steći ćete koompetencije iz oblasti preduzetništva koje će vam omogućiti  jednostavno pokretanje sopstvene prakse.

Nakon završenog školovanja učenici su osposobljeni za rad u domovima zdravlja, zdravstveno-rehabilitacionim centrima, fitnes, spa i sportskim centrim. Nakon četvorogodišnjeg školovanja svi oni koji žele da nastave dalje obrazovanje moći će da upišu fakultete u zemlji i inostranstvu.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.