Stilista saradnik - ogled

stilista

Stilista saradnik, je nov obrazovni profil u našoj zemlji, a imaju ga praktično sve zemlje u okruženju. Program obrazovanja za ovaj obrazovni profil koncipiran je tako da obezbeđuje formiranje stručnjaka sa visoko stručnim kompentencijama u kreiranju individualnog stila za različite kategorije stanovništva, različite profile ličnosti i za osobe sa različitim morfološkim karakteristikama tela. To je stručnjak osposobljen da na osnovu izgleda osobe kreira odgovarajući stajling, što uključuje odgovarajuću šminku, odgovarajuću frizuru, odgovarajuću odeću i obuću i modne detalje za različite prilike, situacije i zbivanja.

Ciljevi obrazovanja za ovaj obrazovni profil proističu i u funkciji su obezbeđivanja uslova da učenici steknu znanja, intelektualne i praktične veštine pomoću kojih će biti u stanju da pruže stručne usluge iz svog profesionalnog delokruga rada.

Stilista saradnik je osoba sa razvijenim komunikacionim i organizacionim veštinama, fleksibilan, predan radu, dobro upućen u modne trendove i modnu industriju, sposoban da u potpunosti razume umetničku ideju kreatora i da odgovori na specifične zadatke kreatora.

Znanja koja stiče stilista

Stilista saradnik zna da:

 • izbere odgovarajuću frizuru, šminku, odeću, obuću, nakit i modne detalje  za osobu, na osnovu njene figure, pola, starosne dobi, prilike, odnosno radnog mesta i društvenog statusa;
 • učestvuje u kreiranju predloga stila za postizanje esetskog izgleda učesnika u različitim javnim događajima usklađivanjem frizure, šminke, odevnih predmeta i dodataka;
 • izabere i prilagodi stil tv lica u skladu sa tipom emisije i zahtevima reditelja;
 • izabere i prilagodi stil za potrebe modnih časopisa, modnih revija i javnih ličnosti;
 • pravilnim kreiranjem ukupnog stila - odeća, nakit, obuća, frizura, šminka i modni detalji, prikriva nedostatke u izgledu osobe i doprinosi njenom ulepšavanju, vraćanju samopouzdanja i time poboljšava njenu socijalnu komunikaciju.

Po završetku obrazovanja, učenik će biti osposobljen da:

 • uočava, osmišljava i kreira spoljašnji izgled ličnosti, obezbeđujući estetsku harmoniju u datim okolnostima
 • naloge modnog kreatora, ponude proizvođača, modne trendove i postojeću arhivu
 • usklađuje elemente stila za određenu ličnost, priliku i situaciju i obezbeđuje estetsku harmoniju u datim okolnostima;
 • kroz realizaciju ličnog stila utiče na uspešno ostvarivanje željene slike i zadovoljenje estetskih potreba klijenata.
 • uskladi elemente stila za određenu ličnost, određenu priliku i određenu situaciju,
 • predlogom svojih kreacija uspešno izražava ličnost modela i stil.
 • predlogom svojih kreacija utiče da osoba izgleda atratktivno i elegantno,
 • usmeri osobu za koju kreira kako da se oblači, odabere i primeni šminku, koju frizuru i druge ukrasne detalje da koristi u različitim prilikama.
 • ume da na profesionalan način obavlja svoj posao i ostavaruje usku saradnju sa frizeroma, šminkerom, kostimografom, rediteljom ili modnim kreatorom.
 • prati kulturne i modne manifestacije i samostalno istražuje stručnu literaturu i druge izvore informacija sa željom za konstantnim učenjem i usavršavanjem;
 • ispoljava pozitivan odnos prema profesionalno-etičkim normama i vrednostima, ljubaznost, komunikativnost i fleksibilan odnos prema saradnicima i klijentima
 • analitički pristupa formiranju tima i racionalnoj organizaciji radnih aktivnosti u skladu sa postavljenim zadacima i ciljevima;
 • deluje u skladu sa principima zaštite životne sredine uz lično angažovanje na primeni zakonskih odredbi i uticaj na saradnike na planu zaštite i očuvanja zdravlja i da
 • nastupa u radu i komunikaciji kao deo modnog sveta i procesa povezanih sa modnom produkcijom od trenutka rađanja ideje do realizacije postavljenog zahteva i cilja.

Nastavnici svih stručnih predmeta usko sarađuju i koordiniraju nastavne aktivnosti. Kroz kreativan i samostalan praktični rad učenici razvijaju kreativne aktivnosti, usvajaju znanja o istinski lepom i harmoničnom i osposobljavaju se da u svom profesionalnom radu daju visok doprinos podizanju opšte estetske kulture.

Umesto prevaziđenih i zastarelih stereotipa, nastavnici u nastavnom procesu omogućavaju učenicima da uočavaju i razlikuju lepo i skladno od neukusa. Savremena nastavna sredstva koja su dostupna u svim oblicima od štampanih do elektronskih formi omogućiće učenicima da steknu visoke stručne kompetencije.

Crteži, skice, video prezentacije, albumi, samostalne kreacije učenika, diskusije, predstavljaju obrazac kako se razvija kreativnost svakog učenika ponaosob. Poseta modnim revijama, sajmovima šminke, frizure i ostalih manifestacija za formiranje stručno-kritičkog stava, uslov su za savremeno obrazovanje stilista.

Obrazovanje za stilistu saradnika traje četiri godine. Nakon polaganja maturskog ispita učenici imaju pravo da nastave obrazovanje, kako u okviru poslesrednjeg specijalističkog obrazovanja, – Estetičar specijalista za dekorativnu kozmetiku – šminker, Estetičar specijalista za kulturu tela – fitnesterapeut, Frizer stilista – kreator frizure, tako i u visokoškolskim ustanovama – fakultetima i visokim strukovnim školama.

Udžbenici - Stilista saradnik                                                               Nastavni plan - Stilista saradnik

Maturski ispit za stilistu saradnika

Sadržaj ispita:

Nа mаturskom ispitu učenici polаžu:

1. Srpski jezik i književnost
2. Ispit zа proveru profesionаlne osposobljenosti zа rаd.

Ispit se sаstoji iz:
1. mаturskog prаktičnog rаdа
2. usmene provere znаnjа

Prаktični rаd i usmena provera znanja

Praktičan rad obuhvata izradu konkretnog zadatka ili obavljanje konkretnog posla, čime učenik treba da pokaže koliko je osposobljen za uključivanje u rad.

Tokom usmene odbrane rada, učenik brani praktični maturski rad, daje potrebna objašnjenja o koncepciji, izvođenju, metodama, fazama i postupcima realizacije.

Pitanja za maturski praktični rad sa usmenom odbranom rada se konstituišu iz sledećih sadržajnih programa:

 • Moda.
 • Ličnost i odevanje.
 • Razvoj mode kroz istoriju.
 • Konfekcija.
 • Unikatni odevni predmeti.
 • Simbolika odevnih predmeta.
 • Značaj i uloga boja u odevanju.
 • Mladi i moda.
 • Modni stilovi.
 • Individualni stil.
 • Prvi modni stilovi- moda i stilovi.
 • Nošnja naroda starog veka.
 • Nošnja naroda u ranom srednjem veku.
 • Nošnja evropskih naroda za vreme renesanse 16. vek.
 • Evropska nošnja u 17. veku.
 • Evropski kostim u 18. veku.
 • Evropska nošnja u 19. veku.
 • Srbija u 19. veku.
 • Evropski kostim od početka 20. veka do danas.
 • Nošnja u Srbiji između dva svetska rata.
 • Prezentacija proporcija ljudske figure.
 • Prezentacija kompozicija, odnos figure i prostora.
 • Prezentacija studija muške, ženske i dečije figure u pokretu- kroki.
 • Prezentacija studija glave muške, ženske i dečije.
 • Prezentacija studija šake i stopala.
 • Detalj.
 • Stajling za određene prilike (večernje zabave, kokteli, poslovni stajling, stajling spikera, stajlih voditelja zabavne emisije itd.).
 • Modne revije i uloga stiliste.
 • Modni editorijali i uloga stiliste.
 • Uloga stiliste u kreiranju individualnog stajlinga.
 • Odevni predmeti.
 • Obuća.
 • Modni detalji.
 • Asesoar.
 • Šminka.
 • Frizura.
 • Izrada skica.
 • Odevanje i modno odevanje kroz istoriju:
 • Praistorija;
 • Egipat;
 • Grčka;
 • Asirija;
 • Persija;
 • Rim;
 • Srednji vek.
 • Renesansa;
 • Barok;
 • Rokoko
 • 19.vek.
 • Odevanje i modno odevanje dvadesetog veka od 1900 do danas.
 • Crtanje istorijske odeće.
 • Funkcija, značaj i istorijski razvoj šminke – izrada skica.
 • Funkcija, značaj i istorijski razvoj frizure – izrada skica.
 • Funkcija, značaj i istorijski razvoj šešira – izrada skica.
 • Funkcija, značaj i istorijski razvoj nakita – izrada skica.
 • Funkcija, značaj i istorijski razvoj obuće – izrada skica.
 • Tople i hladne boje.
 • Komplementarne boje.
 • Harmonizacija boja – slaganje elemenata odevnih predmeta po boji.
 • Pravljenje skica odeće uklopljene po boji.
 • Proporcije ljudske figure.
 • Vizuelna korekcija pomoću odevnih predmeta – izrada skica.
 • Vizuelna korekcija upotrebom odgovarajućeg nakita i asesoara – izrada skica.
 • Vizuelna korekcija upotrebom odgovarajuće obuće – izrada skica.
 • Vizuelna korekcija izradom odgovarajuće frizure i šminke – izrada skica.
 • Usklađivanje modnih trendova sa individualnim karakteristikama fizionomije osobe, uzrasnog doba, pola, ličnosti - izrada skica, fotografija i digitalnih radova.
 • Odeća kao sastavni deo stajlinga.
 • Uklapanje elemenata odeće.
 • Uklapanje odevnih predmeta sa obućom.
 • Uklapanje odeće i obuće sa modnim detaljima.
 • Uklapanje šminke sa odećom.
 • Uklapanje frizure sa odećom i šminkom.
 • Izrada skica modela osmišljenih za zadatak uklapanja odeće.
 • Izrada skica modela osmišljenih za zadatak uklapanja odeće sa obućom.
 • Izrada skica modela osmišljenih za zadatak uklapanja odeće i obuće sa modnim dodacima.
 • Izrada skica modela osmišljenih za zadatak uklapanja odeće, obuće, modnih detalja i šminke.

Stajling za potrebe televizije:

 • stvaranje stajlinga za spikere (izrada skica),
 • stvaranje stajlinga za voditelje emisije ozbiljnog sadržaja(izrada skica),
 • stvaranje stajlinga za voditelje zabavnog programa (izrada skica),
 • stvaranje stajlinga za potrebe dečijih emisija (izrada skica),
 • stvaranje stajlinga za nastup javne ličnosti u odeđenoj TV emisiji(izrada skica),
 • stvaranje stajlinga za tv serije (izrada skica).

Stvaranje stajlinga i izrade skica za potrebe modne industrije

 • modne revije;
 • modni editorijali.

Usmeni ispiti iz izbornih predmetа

Učenici biraju jedan sa liste utvrđenih izbornih predmeta i taj ispit polažu usmeno.

Grupu izbornih predmeta čine: fizika, hemija, biologija, strani jezik, psihologija, sociologija, filozofija, estetika, modni stilovi, kostimografija, stajling kao koncept lepog izgleda, fotografija, modni stilovi, modno crtanje i slikanje, poznavanje materijala i primena računarske tehnologije u struci.

Izborni predmet se polaže prema programu koji je učenik završio.

MATURA – ZAJEDNIČKI DEO

 

MATURA – PRAKTIČAN RAD SA USMENOM ODBRANOM

MATURA – IZBORNI PREDMET

 

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.