Otkrivamo, pitamo se, razgovaramo

Nova školska nedelja posvećena je učeju kroz otkrivalice i postavljanje neobičnih pitanja.
Do čega će nas dovesti zatvorena polja i konačno rešenje igre asocijacija sa učenicima druge godine?

asocijacije
Trećaci će narednih dana obnoviti razliku između prostih, izvedenih i složenih reči, provlačeći se kroz karike tvorbenih lanaca… Je li zaista PERNICA nastala od PERA, a reč ADVOKAT od reči VO? Gde je prefiks, a gde sufiks u reči TELEVIZIJA, ako znamo da postoje TELEFON, TELEPATIJA i EVROVIZIJA?
Maturanti će razgovarati o načinima da se oseti i iskaže ljubav
„Očiju tvojih da nije
Ne bi bilo neba
U slepom našem stanu…“

Kako i koliko volimo danas? Čuvamo li sebe, ili delimo osećanja? Jesu li Popini stihovi izraz iskrene ljubavi, navike ili neobične zavisnosti? Kako ih čitaju današnji osamnaestogodišnjaci? Smeju li da ih nauče i izgovore nekome?

Tagged: , , , ,

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.