Pilates tehnika disanja za trudnice

Jedna od najvažnijih tehnika prilikom izvođenja pilates vežbi jesu upravo tehnike disanja.

U pilates metodi koristi se međurebarno trodimenzionalno disanje. Pri svakom udahu grudni koš će se puniti kiseonikom, dizati i širiti napred, u stranu i nazad, a pri izdahu prazniti, spuštati i sužavati. U ovoj metodi je važno izbegavati abdominalno disanje i tako će se abdominalna muskulatura svesno aktivirati pri svim pokretima i stabilizovati kičmeni stub.

Prilikom disanja ne sme biti napetosti i telo ne sme biti u grču, već je potrebno zadržati opuštenost koja omogućava potpunu koncentraciju. Pored ovoga  bitno je zadržati potpunu fluidnost disanja i kontinuitet  bez zadržavanja daha.

Udiše se na nos, a izdiše na usta snažno. Pri udisanju će se pored grudnog koša raširiti i abdomen. Pri izdisaju potrebno je svesno kontrahovati mišiće abdomena i karličnog dela. Na taj način će izdah primicati abdomen kičmenom stubu i tako stimulisati zatezanje ramena oko struka. Kako se aktivira trbuh treba svesno aktivirati i  karlično dno. Pri izvođenju svih vežbi treba disati što je posebno važno u seriji za abdomen jer je upravo spominjani obrazac disanja neophodan kako bi se ta regija jačala. Bitno je i pomenuti da se naporniji deo vežbe prati izdahom sem ako nije drugačije navedeno.

Smisao ovog načina disanja jeste i stabilizacija kičme kroz kretnje torza, ruku i nogu. Buđenjem i  jačanjem skupina lumbalno-karlične regije, tzv. core-a, pojačava se efikasnost i sigurnost vežbi, kao i opšte funkcionisanje celog organizma.

Ovakva vrsta disanja, međurebarno trodimenzionalno disanje svojstveno je pilates metodi i sasvim je moguće da ne odgovara drugim tehnikama vežbanja. Iako se ova vrsta disanja neće upotrebljavati tokom svakodnevnih aktivnosti i nezavisno od vežbanja, osnaženost dubokih posturalnih mišića ostaje prisutna, a time i njihova stabilizaciona uloga.

trudnice i vezbe disanja

Tagged: , , , ,

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.