Šminkanje na osnovu oblika lica: duguljasto lice

Na duguljastom licu najviše su uočljivi brada i čelo zbog čega su jagodice slabije uočljive. Može se govoriti o dva tipa duguljastog lica: pravougaono duguljasto i zaobljeno duguljasto.

Pravougaono duguljasto lice 

duguljasto liceKod ovakvog oblika lica brada ima izraženije vilične kosti i malo je izdužena, dok čelo ima malo oštrije ivice. Jagodične kosti nisu izražene i slabo su uočljive pa treba pribegavati pravilu crno-belog kontrasta. Dakle, puderom u kamenu ili bronzerom potrebno je zatamniti one delove lica koji se nalaze van zamišljene linije ovala. Potrebno je izbegavati nanošenje rumenila duž linije obraza, već naneti na jagodične kosti od linije kose do nosa i na taj način lice se vizuelno proširuje. Vrh čela treba osenčiti uz samu liniju kose, kao i vrh brade i vilične kosti, a centralni deo ostavlja se svetlije kako bi došao do izražaja. 

Zaobljeno duguljasto lice 

duguljasto lice 2Za razliku od pravougaonog duguljastog lica, kod ovog tipa vilične kosti i ivice čela nisu oštre, dok su ostale karakteristike iste. Brada i čelo su izduženi zbog čega jagodične kosti nisu izražene. Kako bi ublažili oštrine lica bronzer treba naneti na vrh čela i ivicu brade, a rumenilo naneti na isti način kao kod pravougaonog oblika lica.

Tagged: , , , , , ,

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.