image-41aa111ee46b1527426a484f724613fe0f7b3de1915251bb1825133c16432895-VProteklog vikenda u Školi za medicinu i estetiku „Školest" još jednom je održan reakreditovani stručni seminar „Pravilna ishrana i dozirana fizička aktivnost – faktori razvoja i očuvanja zdravlja“. Polaznici seminara, nastavnici nekoliko beogradskih osnovnih i srednjih škola, bili su naši gosti i aktivni učesnici predavanja i radionica na temu ishrane i fizičke aktivnosti dece i omladine. Stručni predavači, prof. dr sci. Sanja Radovanović (redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu i pomoćnik generalnog direktora za sektor medicine i psihologije sporta u Zavodu za sport i medicinu sporta RS), mr sci. Marina Đelić (asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu),doc. dr Dejan Nešić (docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu) i Dragana Draksimović (profesor fizičkog vaspitanja u našoj školi) govorili su o aktuelnim problemima i najnovijim naučnim dostignućima iz ove oblasti, kao i o načinima rešavanja problema i promovisanja zdravih stilova života u školama. Učesnici seminara izrazili su veliko zadovoljstvo programom i predavanjima i  istakli značaj usvojenog znanja za dalji rad i primenu u vaspitno-obrazovnoj praksi.

image-35a52857319541cbc42e5df473ba38a03fc2b2db406d4b781663ea0f9aedf1aa-V image-1c34f5337dd38fcecc8ece4cd98f187be4376d7f54b8be049f2e8e50e299dad3-V image-90cc4e37738bdc9237f30ee530035f4b1d10963f23419218d5775f8e7243a09b-V

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.