Uspešno realizovan seminar “Pravilna ishrana i dozirana fizička aktivnost - faktori razvoja i očuvanja zdravlja”

 

Svih  28.  učesnika  seminara izrazili su veliko zadovoljstvo načinom na koji je obrađena ova tema. Učesnici seminara su naglasili da će svoja iskustva preneti  nastavnicima i učenicima u školama u kojima rade jer smatraju da je od izuzetne važnosti edukacija o pravilnoj ishrani zbog činjenice da je gojaznost problem koji nije vezan samo za određenu starosnu strukturu ljudi.

[Not a valid template]

 

Tagged: , ,

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.