Šminka prema obliku lica: četvrtasto i ovalno lice

Pre šminkanja treba da imamo na umu da je svako lice drugačije i da treba da pazimo šta bismo želeli šminkom da pokrijemo, a šta da istaknemo. Da bismo postigli željeni efekat, potrebno je da znamo kojem obliku naše lice pripada. Najjednostavnija podela je prema geometrijskim oblicima, pa tako postoji:

1. ovalno lice - kao idealan oblik po kome se koriguju ostali oblici
2. četvrtasto lice
3. duguljasto lice
4. okruglo lice
5. oblik obrnutog trougla ili srcoliko lice

Ovalno lice

ovalno liceZa ovaj oblik lica smatra se da je pravilnih proporcija, međutim, ako se dobro pogleda, sve što je van ovalnih crta potreno je korigovati npr. tamnijim puderom ili bronzerom. Centralni deo lica ćemo istaknuti (po principu kontrasta) i na taj način učiniti da nedostaci ovog oblika lica postanu nevidljivi.

Četvrtasto lice

četvrtasto liceOvaj oblik lica odlikuje se izrazito oštrim crtama lica zbog jake vilične i jagodične kosti, kao i širkog čelo. Kako bi smo ublažili oštrinu viličnih kostiju i vizuelno suzili lice, nakon nanošenja pudera, bronzerom ili tamnijim puderom u kamenu, potrebno je blago osenčiti konturu lica. Velikom četkicom za rumenilo treba naneti bronzer od slepoočnica ka bradi.
Na isti način možemo osenčiti i čelo čime ćemo istaknuti centralni deo lica dok će nam u drugom planu biti njegove oštre konture. Krajnji efekat biće ublažene crte lica i blago suženo i zaobljeno lice.

 

Tagged: , , , ,

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.