Praksa Fizioterapeuta u Klinici za rehabilitaciju, Sokobanjska 13, Beograd

Klinika obavlja specijalizovanu polikliničku i bolničku zdravstvenu delatnost iz medicinske rehabilitacije.

Fizioterapija se obavlja u šest zasebnih jedinica: fizioterapijski blok "A" odeljenja ( cerebrovaskularna oboljenja );fizioterapijski blok "B" odeljenja( povrede i oboljenja kičme ); fizioterapijski blok "C" odeljenja ( vertebrologija i reumatologija ); fizioterapijski blok "D" odeljenja ( dečja patologija ); fizioterapijski blok u zgradi terapije radom ( ambulantno - poliklinički pacijenti ); fizioterapijski blok u zgradi namenski građenoj za terapije - velika fiziosala ( interni pacijenti traume i reumatologija ). Fizioterapijski blokovi su namenski opremljeni prema potrebama pacijenata, stolovi, strunjače, razboji, švedske merdevine, puliaparati, kose ravni, statički bicikli, trenažeri, oscilatorni stolovi, stepenice, ramovi za suspenziju, ramovi za trakciju, sitni rekviziti, a u dečijoj fiziosali i prigodni sportski rekviziti i funkcionalne igračke. U salama se sprovode i rekreativne aktivnosti sa elementima sporta i igre.

Naša škola satvlja akcenat na praktičnu nastavu kao važnog segmenta edukacije budućih profesionalaca u oblasti FIZIOTERAPIJE.

Važno nam je da učenici steknu osim teoretskih i kvalitetna praktična znanja.

Obavljanje praktične nastave u renomiranim ,specijalizovanim, medicinskim ustanovama je jedan od pokazatelja kvaliteta koji Škola za medicinu i estetiku" Školest", pruža svojim učenicima.

[Not a valid template]

Tagged: , , , , , , , ,

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.