Bazar zdravlja Novi Banovci

Udruženje građana Volim Banovce organizovalo je još jedan ambiciozan projekat, zamišljen kao promocija zdravog života, prezentacija poznatih farmaceutskih kuća i mesto gde mogu da se predstave ordinacije sa podrucja Banovaca. Među učesnicima našla se i naša škola koja je sve zainteresovane roditelje uputila u medicinske obrazovne profile koji postoje.

Zamisao je da Bazar Zdravlja postane tradicionalna manifestacija, koja će biti održavana dva puta godišnje i tako unapredi kvalitet života Banovcana, kao i da napravi zanimljiva dešavanja koja će upotpuniti društveni život ovog divnog mesta i okoline.

Bazar zdravlja Novi Banovci

Tagged: ,

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.