Tag Archives: sajam obrazovanja

Sajam obrazovanja opština Stari grad

Aktuelno

Sajam obrazovanja opština Stari grad

U osnovnoj školi “Kralj Petar Prvi” je održan Sajam obrazovanja na kojem smo pored 25 srednjih škola, osmacima i njihovim roditeljima, prezentovali plan...

Sajam obrazovanja u Obrenovcu

Aktuelno

Sajam obrazovanja u Obrenovcu

Novi, savremeni i unikatni obrazovni profili predstavljeni su sa ostalim profilima za koje je škola akreditovana na sajmu obrazovanja u Obrenovcu koji je...

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.