Sajam obrazovanja opština Stari grad

U osnovnoj školi “Kralj Petar Prvi” je održan Sajam obrazovanja na kojem smo pored 25 srednjih škola, osmacima i njihovim roditeljima, prezentovali plan i program rada škole.

- Ovo je već peta godina kako organizujemo Sajam obrazovanja a razlog tome je da osmaci i njihovi roditelji ne “lutaju” i da na ovaj način vide šta jedna srednja škola moze da im ponudi. Tako će biti odlučniji u izboru. U naše vreme ovo nije postojalo a pokazalo se kao veoma korisno - izjavio je Mladen Stevanović, direktor osnovne škole “Kralj Petar Prvi”.

Tagged: ,

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.