Predstavili smo ŠKOLEST na Sajmu obrazovanja

Bliži se upis u novu školsku godinu i shodno tome privatna medicinska škola ŠKOLEST na razne načine promoviše svoj specifičan program rada. Učenike osnovnih škola upoznali smo sa sadržajima i aktivnostima naše škole na 7. Sajmu obrazovanja koji je nedavno održan u Osnovnoj školi „Filip Kljajić Fića“.

Zainteresovanim posetiocima je naročito bio interesantan dnevni ritam organizacije nastave i uvažavanje sportskih interesa i potreba naših učenika, odnosno usklađivanje njihovih takmičarskih i trenažnih obaveza sa nastavom.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.