Nova godina - Orfej i Euridika

Za Novu godinu učenici su sa veliki uspehom izveli humorističnu predstavu „Orfej i Euridika“. Svoj talenat i sposobnost da odigraju zahtevne komediografske uloge pokazali su ne samo Vasilije Petrić i Anđela Ejupović koju su igrali naslovne uloge, već i reditelj – Jovana Đorđević, Had i Persefona – Tara Taubner i Mina Šarijat, Haron – Sava Lepojević. Da bi predstava bila potpuna, za audio vizuelne efekte bila je zadužena Anja Ivanović. Naravno, nikako ne smemo zaboraviti i Katarinu Kurtušić koja je sjajno uokvirila ovu predstavu.

Proslava Nove godine upriličena je u prostorijama škole. Nastavnici su učenike pohvalili za njihovo zalaganje i veliki trud koji su uložili. Predstavu „Orfej i Euridika“ učenici su sa velikim zadovoljstvom ponovili za svoje roditelje i nastavnike nakon održanog roditeljskog sastanka 27. 01. 2017.

Već se radujemo spremanju nove predstave!

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.