FITNES INSTRUKTOR – POZIV BUDUĆNOSTI

Zašto smo mi najbolji u obučavanju fitnes instruktora?

 • Naša škola jedina u Republici Srbiji ima akreditovane planove i programe obrazovanja za obrazovne profile:
 • Tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja u četvorogodišnjem trajanju
 • Planove i programe posle srednjeg specijalističkog obrazovanja u trajanju od jedne i po godine, za sticanje zvanja FITNESTERAPEUT.
 • Imamo značajno iskustvo u realizaciji programa obuka za sticanje stručnih kompetencija i praktičnih veština u oblasti fitnesa sa programskom strukturom u tri nivoa , pri čemu svaki – od bazičnog do naprednog, traje po 90 časova ( 30 teorijske i 60 časova specifičnih praktičnih vežbi).
 • Po završetku obuke polaznici polažu praktični i teorijski ispit i dobijaju sertifikate na srpskom i engleskom jeziku, sa navedenim stručnim kompetencijama za koje su osposobljeni.
 • Кonkurisali smo i u toku je postupak verifikacije škole za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, što je šansa za sve one koji žele da se na racionalan način osposobe za praktičan profesionalni rad.
 • Naš tim čine master profesori sa dugogodišnjim iskustvom u fitnesu, lekari, fizioterapeti i psiholozi.

 

I Nivo za fitnes instruktora (osnovni nivo)

Po uspešnom završetku obuke kandidati stiču stručne kompetencije za :

 • opremanje i organizaciju rada u fitnes klubu
 • organizaciju i realizaciju vežbi za oblikovanje tela
 • ukazivanje neodložne prve pomoćikod urgentnih stanja

 

II Nivo – Pilates trener

Po uspešnom završetku obuke kandidati stiču stručne kompetencije za :

 • organizaciju i izvođenje grupnih i individualnih pilates vežbibez rekvizita
 • organizaciju i izvođenje grupnih i individualnih  pilates vežbi sa rekvizitima

 

III (završni nivo) – Fitnesterapeut

Po uspešnom završetku obuke kandidati stiču stručne kompetencije za :

 • rad i organizaciju vežbi za za osobe u trećem životnom dobu
 • rad sa klijentima koji imaju hronične zdravstvene problem
 • vežbanje i fizičke aktivnosti u trudnoći

 

Naši sertifikati su priznati, ne samo kod nas, već i u svetu o čemu svedoče prilozi:

[Not a valid template]

Zato mi i jesmo najbolji izbor za vas.

Detaljnije o uslovima za upis i realizaciju programa nalazi se na sajtu škole www.skolest.com.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.