Filmski festival „Slobodna zona“

Učenici škole Srednjoškolski obrazovni centar „Smartanac“, i ove školske godine prisustvovali su projekciji na Filmskom festivalu „Slobodna zona“.

Između mnogih filmova koji se bave aktuelnim evropskim i svetskim društvenim, političkim i ekonomskim temama, učenici su, u dogovoru sa nastavnicima, odabrali film „Škola za buntovnike“, Aleksandra Klajdera.

Posebnost te škole je u tome da su je organizovali učenici i da su svi jednaki u hijerarhijskom sistemu. Sami učenici biraju predmete koje će polagati na završnom ispitu i tempo kojim će učiti. Naravno, sloboda znači i odgovornost.

Upravo tome nas film i uči – kako i na koji način postati odgovoran prema samom sebi kao odraslom čoveku. Jedan od sjajnih primera uspešnih ljudi je i sam režiser ovog filma koji je završio ovu školu.

Ostala je želja i rešenost naših učenika da odrastu u što kvalitetnije ljude.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.