BRAVO ANĐELA!

Svi najbolјi plesači sveta bili su okupljeni na jednom mestu, a srpski takmičari napravili su veliki uspeh.

U Moskvi je nedavno održana Svetska plesna olimpijada sa preko 45 hiljada učesnika. Sa ponosom možemo da kažemo da je naša učenica obrazovnog profila - Stilista-saradnik, Anđela Smiljković, sa svojom baletskom grupom osvojila dva prva i jedno drugo mesto na ovom prestižnom takmičenju!

Anđelina baletska grupa je bila jedini predstavnik Srbije na World Dance Olympiad-i. Čestitamo našoj Anđeli i njenim roditeljima!

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.