Seminar “Prevencija i zbrinjavanje deformiteta kod školske dece i omladine”

Farmaceutsko fizioterapeutska škola, Donska 25, na Zvezdari bila je domaćin seminara ”Prevencija i zbrinjavanje deformiteta kod školske dece i omladine” koji škola tradicionalno organizuje još od 2009. godine. Među učesnicima bili su nastavnici, profesori, vaspitači i stručni saradnici iz škola sa teritorije Beograda i Bele Crkve.

Predavač je bio prim. dr Dragan Vulović, pomoćnik direktora za medicinske poslove, Klinika za rehabilitaciju dr Miroslav Zotović i viši fizioterapeut Tatjana Panić.

Učesnici su pokazali veliko interesovanje za ovu aktuelnu temu i kroz radionički rad razmenili mišljenja i iskustva. Seminar je ocenjen najvišom ocenom, a mi se zahvaljujemo svim učesnicima i nadamo se da ćemo i dalje nastaviti saradnju.

Tagged: , , , ,

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.