Sajam obrazovanja za mlade opštine Grocka

Sajam obrazovanja za mlade opštine Grocka pod nazivom „Pronađi pravi put do željene škole“ održan je 26.05.2014. godine u Velikoj sali Gradske opštine Grocka. Sajam je organizovan u okviru projekta “Profesionalna orijentacija u Srbiji”, a organizator sajma obrazovanja je OŠ „Sv. Sava“ iz Vrčina, uz podršku Kancelarije za mlade Grocka i GO Grocka.

Oko 500 učenika osmih razreda iz svih osnovnih škola sa teritorije opštine Grocka dočekali su predstavnici 23 srednje škole. Prisutne srednje škole predstavljale su se na dobro označenim štandovima, i učenici su se putem razgovora ali i promo-materijala obaveštavali o mogućnostima i načinu rada pojedinih škola. Učenici su imali priliku i da na licu mesta razgovaraju sa profesorima i učenicima srednjih škola, i na taj način se bliže i detaljnije informišu o nastavku školovanja i budućim zanimanjima kojima bi mogli da se bave, u skladu sa svojim interesovanjima i mogućnostima.

Tagged: , , , ,

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.