Poseta Muzeju Nikole Tesle

Učenici škole za medicinu i estetiku „Školest” posetili su Muzej Nikole Tesle

Đacima je prvo pušten kratak film o životu Nikole Tesle - saznali su o detinjstvu našeg naučnika, o porodici, o njegovom natprosečnom pamćenju i iznad svega sposobnosti imaginacije. Shavtili su koliko su veliku podršku Tesli pružili prestižni evropski fakulteti. Nakon dolaska u Ameriku institucije su prepoznale njegove mogućnosti i omogućile mu razvoj njegovih patenata. Naš naučnik, čovek koji je „izmislio 21. vek i osvetlio svet” ima preko 300 patenata  koji su umnogome olakšali život ljudi.

Učenici su imali priliku da vide takozvano Kolumbovo jaje i maketu hidroelektrane na Nijagarinim vodopadima. Najzanimljiviji događaj je bio kada je kustos muzeja podelio učenicima neonske sijalice, a zatim pokazao kako će one zasvetleti u njihovim rukama uz pravo električno pražnjenje u vazduhu. Učenici su imali neponovljivo iskustvo – pravo električno pražnjenje i lampe koje svetle bez struje u njihovim rukama.

U šetnji po muzeju videli su  originalne patente, verne kopije Teslinih izuma, Teslinu odeću, dokumente, kao i urnu u kojoj se čuvaju posmrtni ostaci našeg naučnika. Zbog urne sa posmrtnim ostacima, ovaj muzej jedan je od retkih memorijalno-tehničkih muzeja u svetu.

Po povratku u školu, učenici su imali zadatak da razmisle kakav bi svet bio bez Nikole Tesle i koji izumi danas svetu nedostaju.

[Not a valid template]

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.