U toku školske 2010/11. škola je uspešno realizovala akreditovani seminar:

 TEHNIKE I POSTUPCI  PRAVILNOG PRUŽANJA PRVE POMOĆI

Opšti ciljevi su obuhvatali: podizanje nivoa postojećih i sticanje novih znanja, umeća i praktičnih veština za pružanje neodložne pomoći životno ugroženim licima u terenskim uslovima i razvijanje altruističkih stavova i trajne motivacije kod školske dece i omladine za požrtvovanje i pomaganje ugroženim.

Ciljna grupa bili su: učitelji, nastavnici biologije i ostali zainteresovani prosvetni radnici u osnovnim i srednjim školama.

Seminar je trajao 3 radna dana po 8 sati i nosio je 24 boda.

Predavači su bili:

 1. dr Sanja Mazić-Radovanović- Medicinski fakultet Beograd, Institut za fiziologiju,
 2. dr Ljubica Aleksić - Crveni krst Srbije,
 3. dr Jelena Pešić,
 4. dr Bisa Obradović,
 5. dr Branislav Ljiljak,
 6. dr Dejan Stevanović,
 7. dr Bojan Karović

 

Seminar je obuhvatao:

 1. Osnove prve pomoći
 2. Načela osnovne i više životne potpore kod dece i odraslih
 3. Tehnike prepoznavanja i ukazivanja prve poći kod različitih stanja i trauma
 4. Praktičnu obuku kroz uvežbavanja tehnika prema zadanom scenariju
 5. Demonstraciju postignuća kroz praktičnu terensku vežbu prema zadanom scenariju.

 

SADRŽAJ PROGRAMA I PLAN RADA

PRVI RADNI DAN (8 časova)

Cilj: Upoznavanje polaznika sa sadržajem prve pomoći i načelima osnovne i više životne potpore

Sadržaji:

 • Osnove prve pomoći (3)
 • Načela osnovne životne potpore – algoritam
 • Načela više životne potpore – redosled postupaka
 • Krvarenje i privremena hemostaza.
 • Šok i postupak kod šoka.
 • Povrede i rane. Ujedne i ubodne rane

 

Praktičan rad:

 • tehnike pružanja prve pomoći kod besvesnog stanja, prestanka disanja i srčanog zastoja (1)
 • tehnike i postupci privremene hemostaze, (1)
 • prva pomoć kod povreda mišića - tehnike i postupci pružanja prve pomoći (1)
 • uvežbavanje tehnika izvođenja specifičnih vežbi za navedene povrede (2 časa)

 

Ishod: Osposobljavanje polaznika za sprovođenje pružanja prve pomoći kod kolapsa, prestanka disanja i zastoja srca, postavljanje privremene hemostaze i ukazivanje prve pomoći kod šoka, ujednih i ubodnih rana.

DRUGI RADNI DAN (8 časova)

Cilj: Upoznavanje polaznika sa načelima i praktično osposobljavanje za ukazivanja prve pomoći kod povreda glave i kičmenog stuba i povreda kostno zglobnog sistema i povreda mišića, visoke i niske temperature.

Sadržaji:

 • Prva pomoć kod povreda kostno zglobnog sistema
 • Prva pomoć kod povreda mišića tehnike i postupci pružanja prve pomoći (1).
 • Prva pomoć kod povreda pulmonalnih puteva i pulmonalnih organa
 • Uvežbavanje tehnika izvođenja specifičnih vežbi za navedene povrede (4 časa)

 

Praktičan rad:

 • tehnike pružanja prve pomoći kod povreda kostno- zglognog sistema
 • tehnike i postupci, (1)
 • tehnike i postupci pružanja prve pomoći kod povreda mišića (1)
 • tehnike i postupci pružanja prve pomoći kod povreda pulmonalnih puteva i pulmonalnih organa (1)
 • uvežbavanje tehnika izvođenja specifičnih vežbi za navedene povrede (2 časa)

 

Ishod: Osposobljavanje polaznika za pravilno pružanje prve pomoći kod povreda kostno-zglobnog sistema, povreda mišića i tetiva, kod povreda pulmonalnih puteva i pulmunalnih organa.

TREĆI RADNI DAN (8 časova)

Cilj: Upoznavanje polaznika sa načelima i praktično osposobljavanje za ukazivanja prve pomoći kod povreda oka, gušenja stranim telom, kod porođaja, kod udara električnom strujom i udara groma, kod trovanja.

Sadržaji:

 • Prva pomoć kod povreda i stanja: povreda oka, gušenja stranim telom, kod porođaja, kod udara električnom strujom i udara groma, kod trovanja (3)

 

Praktičan rad (3):

 • tehnike pružanja prve pomoći kod: povreda oka, gušenja stranim telom, kod porođaja, kod udara električnom strujom i udara groma i kod trovanja

 

Ishodi: Osposobljavanje polaznika za pravilno pružanje prve pomoći kod: povreda oka, gušenja stranim telom, kod porođaja, kod udara električnom strujom i udara groma i kod trovanja.

Provera postignuća (2)

 • Kroz organizovanu vežbu prema zadanom scenariju na terenu učesnici seminara demonstrirali su stečena znanja i veštine.

 

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.