Muzej Srpske pravoslavne crkve


Učenici i nastavnici Škole za medicinu i estetiku „Školest“ posetili su Muzej Srpske pravoslavne crkve i tom prilikom su se upoznali sa stalnom postavkom muzeja koji prati razvoj crkve, crkvene umetnosti i kulture od 12. veka pa do danas.
Poseban utisak na učenike su ostavili eksponati nulte kategorije kao što su plaštanica kralja Milutina (kraj 13. i početak 14. veka), plašt kneza Lazara, „Pohvala knezu Lazaru“ – rad monahinje Jefimije koji je ona, pozlaćenom žicom vezla na crkvenoj svili.
U knjizi utisaka je nakon posete, ostao ponos i divljenje naših đaka, nosilaca tradicije koja se proteže od prvih Nemanjića pa sve do danas.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.