Škola za medicinu i estetiku "ŠKOLEST" u školskoj 2013/14. organizuje akreditovani seminar pod nazivom:

Prevencija i zbrinjavanje deformiteta kod školske dece i omladine

Ciljna grupa su: nastavnici razredne nastave, nastavnici predmetne nastave – osnovna škola, nastavnici predmetne nastave – gimnazija, nastavnici stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnici u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnici stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitači u predškolskoj ustanovi, vaspitači u domu učenika i saradnici (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik).

Cilj seminara je osposobljavanje izvođača nastave za rad na prepoznavanju, prevenciji i tretmanu deformiteta, radi unapređenja, zaštite i očuvanje zdravlja dece razvojem njihovih motoričkih aktivnosti kao i upoznavanje polaznika sa anatomskim i fiziološkim karakteristikama kičmenog stuba, ramenog pojasa i donjih ekstremiteta i patologijom deformiteta ovih regija kod školske dece i omladine.

Na seminaru će biti obrađene sledeće teme:

  • Anatomsko-fiziološke karakteristike lokomotornog aparata u dece i omladine,
  • Prepoznavanje patoloških stanja lokomotornog aparata,
  • Značaj vežbanja u prevenciji i zbrinjavanju poremećaja lokomotornog aparata kod dece i omladine,
  • Praktična obuka – demonstracija i uvežbavanje tehnika preventivnog i korektivnog vežbanja (radionica).

 

Trajanje: tri dana (24 boda)

Predavači:

  • Prim. dr Dragan Vulović – pomoćnik direktora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“,
  • dr Rade Jagodić - Načelnik odeljenja za fizikalni medicinu i rehabilitaciju,
  • Ljiljana Todić – fizioterapeut.

 

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na seminaru prijavu pošaljite na adresu skolest@beotel.net .

Za više informacija možete se obratiti na telefone: 011/328 79 41, 011/ 218 20 88  i 060/166-08-99.

Kotizacija: 4800 dinara, žiro račun 145- 6274-68, na ime uplate za seminar, primalac: Škola za medicinu i estetiku "ŠKOLEST", ul. Uzun Mirkova 3/3, Beograd.

U cenu seminara uračunati su tekstovi teorijskih predavanja, CD sa praktičnom postavkom izvođenja vežbi, kao i sertifikat o pohađanom seminaru.

Prijavu za učešće preuzmite ovde

Prijava za učešće na seminar 223

 

Detalje sa održanih seminara možete da pogledate u našoj galeriji.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.