Frizer stilista – kreator frizura

Frizer stilista je osoba koja ne brine samo o izgledu kose, već menjanjem izgleda i oblika frizure menja kompletno određivanje izgleda kose svog klijenta ili zavisno od želja i stajlinga klijenta dizajnira frizuru. Da bi u tom poslu bio uspešan, mora imati široko obrazovanje iz oblasti estetike, teorije forme, istorijskog razvoja frizure, poznavanja računarske tehnologije kao i savremenih frizerskih procedura.

Današnji klijenti postavljaju visoke zahteve, pa ukoliko želite da im odgovorite i održite korak sa savremenim svetom neophodno je da poznajete savremenu tehnologiju u postavljanju frizerske dijagnoze, utvrđivanje tretmana i sprovođenje savremenih složenih frizerskih procedura na kosi i poglavini žena, muškaraca i dece.

To obuhvata:

 • kompjutersko određivanje stajlinga kose (dužina, boja i oblik frizure)
 • utvrđivanje vitaliteta kose
 • izvođenje kapilodermije
 • ugrađivanje, negovanje i uklanjanje dodataka i umetaka za kosu
 • izradu složenih i visokokvalitetnih frizura
 • izvođenje procedura dekoracije i kamuflaže nedostatka kose
 • sve vrste savremenih šišanja.

 

Po završetku školovanja, školovanje se može nastaviti na svim odgovarajućim visokim  strukovnim školama i  fakultetima.

USLOVI ZA UPIS

Pravo upisa imaju kandidati koji su završili srednje obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u području rada: delatnost ličnih usluga, obrazovni profili: ženski frizer i muški frizer ili scenski masker - vlasuljar, uz uslov da imaju najmanje dve godine radnog iskustva.

Pri rangiranju kandidata za upis, pored opšteg uspeha iz srednje škole, vrednuju se ocene iz predmeta likovna kultura i srpski jezik i književnost.

Nakon uspešnog završetka programa obrazovanja (položenih svih ispita i uspešno obavljene praktične nastave), kandidati polažu specijalistički ispit. Ispitom se proverava i promoviše stečeni nivo stručnih kompetencija za obavljanje profesionalnih aktivnosti frizera stiliste - kreatora frizure.

Specijalistički ispit sastoji se iz: praktičnog rada i usmene provere znanja.

PRAKTIČAN RAD

Izvršavanjem praktičnog zadatka proverava se nivo praktične osposobljenosti kandidata za izvođenje savremenih frizerskih procedura, složenih procedura u postavljanju frizerske dijagnoze i kreiranje i harmonizaciji dekorativnih procedura.

Praktični zadaci konstituišu se iz sadržaja programa predmeta:

 • frizerska dijagnostika i nega kose
 • savremene frizerske procedure
 • vlasuljarstvo i nega vlasuljarskih predmeta i
 • savremene tehnike kamuflaže i nadogradnje kose

 

USMENA PROVERA ZNANJA

Usmenom proverom znanja proverava se i promoviše nivo stečenih teorijskih znanja iz struke i opšta stručna kompetentnost kandidata.

Pitanja za usmenu proveru znanja konstituišu se iz predmeta:

 • preparati za negu i dekoraciju kose
 • dermatologija u frizerskoj struci
 • teorija forme i likovna kultura,
 • primena računarske tehnologije u struci i
 • osnove menadžmenta i marketinga.

 

Nastavni plan - Frizer stilista – kreator frizure

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.