Uspešno završena obuka za FITNES INSTRUKTORA!

ČESTITAMO (Milici i Mariji Marković) na uspešno završenoj obuci za fitnes instruktora I stepena (POČETNI NIVO).

One su u okviru obuke savladale teoretsku i praktičnu nastavu koja se izvodi u blok sistemu.

Svaki blok traje tri sata, od toga su dva časa vežbanja i jedan čas teorijske nastave.

Posle provere savladanih veština i usvojenih teorijskih znanja kroz praktičan rad i usmeno izlaganje, dobile su zvanje FITNES INSTRUKTOR, i na njima je sada da kreiraju sportske i rekreativne fitnes programe.

Želimo im puno uspeha u daljem radu !

[Not a valid template]

Tagged: ,

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.