Ura!Kultura.

Kulturna sreda je početak programa  pod nazivom " Ura! Kultura.", čija je realizacija planirana za  školsku 2014/2015. godinu.

Aktivnosti su osmišljene kao posete kulturnim dešavanjima u gradu. Na ovaj način učenici se podstiču da razmišljaju na drugačiji način,  ali i da vide različite reakcije na društveno angažovane teme iz ugla umetnosti .

Učenici će i sami u okviru školske FB stranice moći da predlože dešavanja koja su njima aktuelna i zanimljiva.

"Kulturna sreda " je učenike  odvela u Narodni muzej, na izložbu " Svetlost u mraku Prvog svetskog rata".

Imali smo priliku da vidimo i uživamo u delima srpskog impresionizma iz prve decenije dvadesetog veka.

Nadežda Petrović, Mališa Glišić, Milan Milanović i Kosta Milićević jesu umetnici koji su nas  svojim delima uveli u ovaj period umetničkog stvaralaštva.

[Not a valid template]

 

 

Tagged: , , , ,

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.