Učenički parlament

Novu školsku godinu počeli smo biranjem članova  Učeničkog parlamenta škole, sa ciljem da se omogući demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču.

U rad Učeničkog parlamenta uključeni su i nastavnici-koordinatori, koji svojim savetima pomažu, ali ne učestvuju u glasanju, niti neposredno učestvuju u donošenju odluka o bitnim pitanjima i aktivnostima ove organizacije.

Učenici su ovom prilikom upoznati sa pojmom Učeničkog parlamenta i načinom njegovog funkcionisanja. Izabrano je rukovodstvo Parlamenta i usvojen Plan rada Parlamenta. Rukovodstvo Učeničkog parlamenta čine predsednik Lazar Matijević i zamenik predsednika, koje su jednoglasno na sednici izabrali učenici. Parlament je razmatrao plan jednodnevnog izleta i posete Andrićgrada. Učenici su anketirani o vrsti izleta i vannastavnih aktivnosti koje žele da pohađaju u ovoj školskoj godini.

 

Aktivnosti školskog parlamenta u prvom polugodištu

 

SEMPTEMBAR-  Održana je prva (izborna sednica) u utorak, 02. 09. 2014. godine

  • Učenici su upoznati sa pojmom učeničkog parlamenta i načinom funkcionisanja ove organizacije.
  • Izabrano je rukovodstvo Parlamenta i usvojen Plan rada Parlamenta.
  • Rukovodstvo Učeničkog parlamenta čine

- predsednik Lazar Matijević

- i zamenik predsednika,koje su jednoglasno na sednici izabrali učenici.

  •  03.09. 2014. Poseta Narodnog Muzeja
  • Predstavljen je plan jednodnevnog izleta i posete Andrićgrad.
  • Anketiranje učenika o vrsti izleta i vannastavnih aktivnosti koje žele da pohađaju u ovoj školskoj godini.

 

 

Tagged: , , , , , , ,

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.