UČENICI ŠKOLESTA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI NA VMA


Kako posao iz medicinske struke zahteva humanost i druge, rekli bi, najuzvišenije vrednosti kod
čoveka, mlade ljude za taj poziv treba što bolje pripremiti kako bi se lakše nosili sa izazovima u svom
profesionalnom radu.

Naša medicinska škola ŠKOLESTA i njeni profesori, iskusni strunjaci, specijalisti i pedagoški radnici
teže da našim učenicima omoguće znanja i utemelje vrednosti koji će im biti vodilja u svom budućem
zanimanju. Tome svakako doprinosi i nastavna baza naše škole – Vojno medicinska akademija,
prestižna institucija u kojoj naši učenici imaju mogućnost da uče i usavravaju praktični deo znanja. Pa
i za vreme teške epidemijske situacije u našoj zemlji, naši đaci su neometano pohađali praktičnu
nastavu, a tome svakako doprinosi i mali broj učenika u odeljenjima, ali i tradicija i ugled naše škole.

Da može da se uči sa osmehom i zadovoljstvom i da se stiču znanja, za koje je ponekad neophodan
izuzetan napor, govori i fotografija naših učenika i dr Ivana Praznika nakon realizovane praktične
nastave.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.