OBUKE NAJBOLJI USLOVI

OBUKE NAJBOLJI USLOVI

 

Nakon dugogodišnjeg iskustva u obučavanju polaznika za Fitnes instruktora, naša škola je svojim konstantnim usavršavanjem rada dobila status

JAVNO PRIZNATOG ORGANIZATORA ZA FITNES INSTRUKTORA

Šta to znači?

To je šansa za sve one koji žele da se na racionalan način osposobe za praktičan profesionalni rad. Nakon polaganja završnog ispita, polaznici stiču pravo da stečeno zvanje FITNES INSTRUKTOR bude uneto i u elektronsku radnu knjižicu.

 

Naziv programa: Fitnes instruktor

Područje rada – Zdravstvo i socijalna zaštita.
Obrazovni program obuke - naziv: Fitnes instruktor
Trajanje obrazovanja: 196 časova

 

Svrha programa

Pružanje stručnih usluga na polju obezbeđivanja kvalitetnih stilova življenja, unapređenje zdravlja, podizanje estetske kulture i preveniranje poremećaja.

 

Cilj programa:

- Osposobljavanje stručnjaka, koji će posedovati praktična znanja i profesionalne veštine kojima će doprinositi očuvanju i unapređivanju zdravlja, estetskog
izgleda i promovisanju zdravih stilova življenja;

- uvođenje savremenih programa koji će široj populaciji obezbediti sticanje aktuelnih znanja i veština u domenu ličnog povećanja funkcionalnih

sposobnosti redovnim vežbanjem i korekcijom telesnih deformiteta;

- programskom postavkom obrazovanja, obezbediti da na precizno definisanim ciljevima i ishodima polaznici napreduju shodno svojim razvojnim

potencijalima

 

Opšti ishodi učenja:

Radi se o obuci, čija je svrha, osposobljavanje polaznika za pružanje stručnih usluga na polju obezbeđivanja kvalitetnih stilova življenja, unapređivanja zdravlja, podizanje estetske kulture i preveniranje poremećaja. Ključni stručni ishodi obuke su:

- osposobljavanje stručnjaka koji poseduje stručna znanja, praktične veštine i sposobnost da organizuje grupne i individualne programe vežbanja u skladu sa

potrebama, stanjima, mogućnostima i interesovanjima pojedinaca i šire društvene zajednice;

- unapređenje preventivnog delovanja na nastajanje oboljenja čiji je uzrok hipokinezija;

- sticanje ključnih (generičkih) kompetencija i životnih veština neophodnih za dalje učenje i profesionalni razvoj

 

Posebni ishodi učenja:

 

R.B.MODULI ZNANJAVEŠTINESTAVOVI
1.Građa i funkcija
čovečijeg tela
Po završetku modula,

polaznik će znati da:

-navede pojedine
sisteme organa u
ljudskom telu i objasni
njihove delove i
funkciju;

-znaće da prepozna i
navede pokrete u
zglobovima, telesne
ravni u kojima se vrše
i mišiće koji izvode
te pokrete.
Po završetku modula,

polaznik će umeti da:

-odredi telesne ravni;

-izvede pravilne pokrete
u svim pokretnim
zglobovima;

-odredi vrstu mišićne
kontrakcije.
Po završetku modula,
polaznik će biti
osposobljen da:

-ispoljava preciznost i
jasnoću u izražavanju u
korišćenju stručne
terminologije;

-ima pozitivan stav
prema radu i učenju;

-ispoljava pozitivan
odnos prema
profesionalno-
etičkim načelima.
2.Osnove fiziologije
fizičke Aktivnosti
Po završetku modula,

polaznik će znati da:

-navede i objasni
osnovna načela
aerobnih i anaerobnih
treninga, načine
stvaranja i razgradnje
energije tokom
fizičke aktivnosti.
Po završetku modula,

polaznik će umeti da:

- odredi faktore koji
determinišu pravilnu
fizičku aktivnost;

-odredi vrstu treninga
prema fiziološkim
pokazateljima.
Po završetku modula,
polaznik će biti
osposobljen da:

-svojim zalaganjem utiče
na okolinu i podiže na
viši nivo fizičku
kulturu kao deo opšte
kulture življenja.
3.Osnove telesni
status- procena i
deformiteti
Po završetku modula,

polaznik će znati da:

- navede elemente
procene telesnog
statusa;

- prepozna i objasni
pravilnu posturu;

- navede, prepozna i
objasni najčešće
deformitete čoveka.
Po završetku modula,

polaznik će umeti da:

-izvrši procenu posture;
-odredi vrstu
deformiteta;

-otvori i pravilno
ispuni posturalni
evaluacioni karton
Po završetku modula,
polaznik će biti
osposobljen da:

-razvije odnos
ljubaznosti i
komunikativnosti prema
saradnicima i
klijentima;

-racionalno organizuje
radne aktivnosti.
4.Režim ishrane i zdravljaPo završetku modula,
polaznik će znati da:

- objasni značaj
pravilne ishrane;

-navede i objasni
karakteristike
osnovnih hranljivih
materija.
Po završetku modula,
polaznik će umeti da:

-odredi pravilan izbor
životnih namirnica u
dnevnim obrocima.
Po završetku modula,
polaznik će biti
osposobljen da:

-ispoljava pozitivan stav
prema radu;

-ispoljava ljubaznost,
komunikativnost i
fleksibilnost u radu sa
saradnicima i
klijentima.
5.Vežbe zagrevanjaPo završetku modula,
polaznik će znati da:

- objasni značaj vežbi
zagrevanja za pravilno
izvođenje fizičkih
aktivnosti.
Po završetku modula,
polaznik će umeti da:

-izvede vežbe zagrevanja
svih telesnih segmenata.
Po završetku modula,
polaznik će biti
osposobljen da:

-ima pozitivan odnos
prema radu;

-savesno, odgovorno i
uredno obavlja svoje
profesionalne obaveze;

-svojim profesionalnim
radom utiče i podiže na
viši nivo kulturu
bavljenja fizičkim
aktivnostima.
6.Vežbe za gornje ekstremitetePo završetku modula,
polaznik će znati da:

- navede vežbe koje se
izvode za gornje
ekstremitete;

-objasni značaj
njihovog pravilnog
izvođenja.
Po završetku modula,
polaznik će umeti da:

-izvede komplekse vežbi
za jačanje i oblikovanje
mišića gornjih
ekstremiteta.
Po završetku modula,
polaznik će biti

osposobljen da:

-ima pozitivan odnos
prema radu;

-savesno, odgovorno i
uredno obavlja svoje
profesionalne obaveze;

-svojim profesionalnim
radom utiče i podiže na
viši nivo kulturu
bavljenja fizičkim
aktivnostima.
7.Vežbe za trbuh i leđa Po završetku modula,
polaznik će znati da:

- navede vežbe koje se
izvode za mišiće
trupa i leđa;

-objasni značaj
njihovog pravilnog
izvođenja.
Po završetku modula,
polaznik će znati da:

-izvede komplekse vežbi
za jačanje mišića trbuha
i leđa.
- navede vežbe koje se
izvode za mišiće
trupa i leđa;

-objasni značaj
njihovog pravilnog
izvođenja.
Po završetku modula,
polaznik će biti
osposobljen da:

-ima pozitivan odnos
prema radu;

-savesno, odgovorno i
uredno obavlja svoje
profesionalne obaveze;

-svojim profesionalnim
radom utiče i podiže na
viši nivo kulturu
bavljenja fizičkim
aktivnostima.
8.Vežbe za donje ekstremitetePo završetku modula,
polaznik će znati da:

- navede vežbe koje se
izvode za donje
ekstremitete;

-objasni značaj
njihovog pravilnog
izvođenja.
Po završetku modula,
polaznik će umeti da:

-izvede komplekse vežbi
za jačanje i oblikovanje
mišića donjih
ekstremiteta.
Po završetku modula,
polaznik će biti
osposobljen da:

-ima pozitivan odnos
prema radu;

-savesno, odgovorno i
uredno obavlja svoje
profesionalne obaveze;

-svojim profesionalnim
radom utiče i podiže na
viši nivo kulturu
bavljenja fizičkim
aktivnostima.
9.Vežbe za prevenciju i korekciju deformitetaPo završetku modula,
polaznik će znati da:

- navede, prepozna i
objasni najčešće
deformitete;

-navede i objasni
vežbe koje se
primenjuju u cilju
njihove prevencije i
korekcije.
Po završetku modula,
polaznik će umeti da:

-izvede komplekse vežbi
za prevenciju i korekciju
sledećih deformiteta:
kifoza, skolioza,
lordoza, ravna leđa,
ispupčene i udubljene
grudi, H noge, O noge,
ravna stopala;

-izvede komplekse vežbi
za zbrinjavanje bola u
leđima.
Po završetku modula,
polaznik će biti
osposobljen da:

-ima pozitivan odnos
prema radu;

-savesno, odgovorno i
uredno obavlja svoje
profesionalne obaveze;

-svojim profesionalnim
radom utiče i podiže na
viši nivo kulturu
bavljenja fizičkim
aktivnostima.
10.IstezanjePo završetku modula,
polaznik će znati da:

- objasni značaj vežbi
istezanja na
fiziološke funkcije
organizma.
Po završetku modula,
polaznik će umeti da:

-izvede vežbe istezanja
svih telesnih segmenata.
Po završetku modula,
polaznik će biti
osposobljen da:

-ima pozitivan odnos
prema radu;

-savesno, odgovorno i
uredno obavlja svoje
profesionalne obaveze;

-svojim profesionalnim
radom utiče i podiže na
viši nivo kulturu
bavljenja fizičkim
aktivnostima.

 

Uslov za upis polaznika je završeno srednješkolsko obrazovanje i lekarsko uverenje.

Trajanje programa u satima

Naziv modulaTeorijska nastavaPraktična nastava
Građa i funkcija
čovečijeg organizma
30
Osnove fiziologije
fizičke aktivnosti
1010
Osnove telesni status –
procena i deformiteti
1010
Režim ishrane i zdravlje106
Vežbe zagrevanja10
Vežbe za gornje
ekstremitete
20
Vežbe za trbuh i leđa20
Vežbe za donje
ekstremitete
20
Vežbe za prevenciju i
korekciju deformiteta
20
Vežbe istezanja20
UKUPNO60136
Ukupno: 196

Planiran broj časova je 196, nastava se realizuje u obliku bloka, tri časa vežbanja i jedan čas teorije.

 

Organizacija, oblici i metode

Program obuke za sticanje stručnih kompetencija za Fitnes instruktora je u skladu sa savremenim dostignućima u oblasti fitnesa i rekreacije i potrebama

savremenog društva za stvaranjem optimalnih uslova za rad.

Plan i programi obrazovanja struktuirani su tako, da polaznicima obezbeđuju sticanje bitnih znanja i praktičnih veština iz nauke o zdravlju, anatomskim i fiziološkim karakteristikama ljudskog organizma i pravilnoj ishrani, zatim o značaju fizičkih aktivnosti za očuvanje i unapređivanje zdravlja, vrstama vežbanja, prilagođenim za pojedine rekreativne aktivnosti i korektivne vežbe.

Racionalan i efikasan metodički pristup u realizaciji ciljeva obuke postiže se kombinovanom postavkom teorijske nastave i vežbi, a kao optimum se predlaže kombinacija jednog teorijskog i dva časa praktičnih vežbanja u bloku.

Polaznici, istovremeno stiču znanja o dostignućima na planu fitnesa i korektivnih vežbi, koje ove oblasti nude u prevenciji i usporavanju procesa postojećih deformiteta ili drugih specifičnih stanja organizma.

Struktura programa i sadržaji nalažu korišćenje savremene tehnologije iz oblasti fitnesa, rekreacije i korektivnih vežbi, koje obuhvataju softverske fitnes programe, kao i fitnes sprave i rekvizite koji se koriste prilikom vežbanja.

Deo praktičneih vežbi koji se ostvaruje u fitnes i sportsko-rekreativnim centrima, treba pri operativnom planiranju detaljno razraditi, radi pravilnog usvajanja potrebnih sadržaja i ovladavanja svim elementima umenja i veština, koje, prema svojim stručnim kompetencijama ima polaznik obuke, a u cilju osmišljavanja i sprovođenja aktivnosti potrebnih za prevenciju, održavanje ili poboljšanje psihofizičkog stanja, zdravlja i kvaliteta života.

 

Pristupačnost programa

Program javno priznate obuke za fitnes instruktora u potpunosti je prilagođen polaznicima koji su stekli trogodišnje i četvorogodišnje srednje obrazovanje.

 

Materijali priručnik

1. Materijali za učenje i podučavanje: Materijal sa video prezentacije, anatomski atlas, udžbenik anatomije i fiziologije

2. Priručnik/vodič za ispit: Aleksandar Stajkovac, Ivan Anđelković, Aleksandar Ilić, Anatomija i Fiziologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000. godine Anatomski atlas, Kreativni centar, 2008. godine

3. Priručnik/vodič za ispit: : Nikolić, Z. (1995): Fiziologija fizičke aktivnosti, Beograd; Dušan M.Mitrović i saradnici (2000) Osnovi fiziologije čoveka, Beograd.

4. Priručnik/vodič za ispit: Radisavljević, M. (2001): Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u

Beogradu.

5. Priručnik/vodič za ispit: Dr M.Đorđević-Nikić,Ishrana sportista, Beograd, 2002. god.

6. Priručnik/vodič za ispit: Stoiljković, S. (2005): Fitnes, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd.

7. Priručnik/vodič za ispit: Arnold G., Kokkonen J. (2009): Istezanje anatomija, Beograd, Datastatus

 

Uslovi ostvarivanja programa:

Obuke će se realizovati u prostorijama Škole, kao i u specijalizovanim , za obuku namenjenim objektima. Tako, teorijski deo obuke realizovaće se u školi u

učionicama koje zadovoljavaju sve tehničke uslove za kvaloitetno izvođenjenastave: flip-čart, table, markere i ostali školski pribor. Praktični deo obuke obavljaće se u namenskom prostoru, u SC „Vizura“ .

Škola je zaključila sporazum sa Fakultetom za sport o korišćenju objekata odbojkaškog kluba „Vizura“ za izvođenje stručne nastave i praktičnih vežbanja.

 

POSTUPAK PROVERE SAVLADANOSTI PROGRAMA

Nakon završetka obuke, polaznik će proći kroz postupak provere savladanosti programa koji obuhvata proveru teorijskih i praktičnih znanja.

Provera teorijskih znanja vrši se putem testa koji sadrži pitanja iz oblasti: Građa i funkcija čovečijeg ela, Osnove fiziologije fizičke aktivnosti, Osnove telesni status-procena i deformiteti i Osnove ishrane. Kandidat zadovoljava kriterijume ukoliko tačno reši najmanje 51% postavljenih zadataka, za koje dobija ocenu „POLOŽIO“.

Provera praktičnih znanja i veština vrši se demonstracijom vežbi polaznika ispred stručne komisije. Demonstracija se izvodi tako da polaznik prolazi kroz sve grupe vežbi- vežbe zagrevanja, vežbe za gornje ekstremitete, vežbe za trbuh i leđa, vežbe za donje ekstremitete, vežbe istezanja i vežbe za prevenciju i korekciju deformiteta.

Polaznici koji ne ispune napred navedene uslove, dobijaju ocenu „NIJE POLOŽIO“.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.