Estetičar specijalista za aparaturnu kozmetiku

Estetičar specijalista za aparaturnu kozmetiku

Estetičar specijalista za aparaturnu kozmetiku se obrazuje tj. specijalizuje za oblast aparaturne i preparativne kozmetike. U toku poslesrednjeg specijalističkog obrazovanja, osposobljava se za izvođenje složenih kozmetoterapijskih procedura, utvrđivanje kozmetičke dijagnoze i određivanje produžene preparativne nege.

Potreba za ovim kadrom iz dana u dan sve je veća jer u  većini razvijenih kozmetičkih salona sprovode se veoma složene kozmetoterapijske procedure koje su uglavnom praćene i upotrebom modernih aparata. Takve procedure su: miolifting, laserska epilacija, mikrodermoabrazija, različite vrste hemijskih pilinga, vakum masaža i td.

Po završetku školovanja ovi kadrovi obezbeđuju sebi visoku startnu poziciju u pogledu zapošljavanja, a usluge svog salona podižu na viši i kvalitetniji stručni nivo. Na ovaj način se korisnicima usluga obezbeđuje sigurnost, a kozmetoterapeut kao vrhunski stručnjak ostvaruje veći profit.

USLOVI ZA UPIS

Pravo upisa imaju kandidati koji su završili srednje obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju upodručjima rada:

 • zdravstvo i socijalna zaštita - obrazovni profili: kozmetički tehničar, kozmetoterapeut ili fizioterapeutski tehničar i
 • delatnost ličnih usluga - obrazovni profili: kozmetičar i scenski masker - vlasuljar, pod uslovom da imaju najmanje dve godine radnog iskustva u struci.

 

Pri rangiranju knadidata za upis, pored opšteg uspeha iz srednje škole, vrednuju se ocene iz predmeta: likovna kultura i srpski jezik i književnost.

Nakon uspešnog završetka programa obrazovanja kandidati polažu specijalistički ispit. Ispitom se proverava i promoviše stečeni nivo stručnih kompetencija za obavljanje profesionalnih aktivnosti estetičara specijaliste za aparaturnu kozmetiku.

Specijalistički ispit sastoji se iz: praktičnog rada i usmene provere znanja.

PRAKTIČAN RAD

Izvršavanjem praktičnog zadatka proverava se nivo praktične osposobljenosti kandidata za kreiranje i aplikovanje savremenih kozmetodijagnostičkih i kozmetoterapijskih procedura.

Praktični zadaci konstituišu se iz sadržaja programa predmeta:

 • aparaturna kozmetika
 • funkcionalna kozmetika i
 • estetska nega ruku i stopala

 

USMENA PROVERA ZNANJA

Usmenom proverom znanja proverava se i promoviše nivo stečenih teorijskih znanja iz struke i opšta stručna kompetentnost kandidata.

Pitanja za usmenu proveru znanja konstituišu se iz predmeta:

 • kozmetologija,
 • dermatologija u kozmetici,
 • kultura tela
 • estetsko-hirurške procedure
 • primena računarske tehnologije u struci i
 • osnove menadžmenta i marketinga.

Nastavni plan - Estetičar specijalista za aparaturnu kozmetiku

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.