Narodni muzej - Izložba Konstantin Veliki i Milanski edikt

Dana 6.9.2013. godine, naši đaci su posetili izložbu kojom se obeležava 1.700 godina od priznavanja hrišćanstva, Konstantin Veliki i Milanski edikt (313). Rađanje hrišćanstva u rimskim provincijama na tlu Srbije, u Narodnom muzeju u Beogradu.

Izložba Konstantin Veliki i Milanski edikt (313). Rađanje hrišćanstva u rimskim provincijama na tlu Srbije, realizovana povodom obeležavanja 1.700 godina od donošenja proglasa, koji je za cilj imao uspostavljanje verske tolerancije unutar Rimskog carstva, prilika je da, zahvaljujući izuzetnim arheološkim predmetima, na slikovit način upoznamo važan segment prošlosti ovih prostora. Zahvaljujući ovoj izložbi saznajemo na koji način su izuzetne ličnosti i aktuelne društveno-političke prilike uticale na živote zanatlija, trgovaca, careva, vojnika, veterana i svih drugih stanovnika Balkana.

Težeći da na što celovitiji način predstave epohu koja je prethodila vremenu Konstantinove vladavine, kulturno-istorijske promene koje njegova vladavina donosi, kao i nasleđe prvog hrišćanskog cara, autori izložbe odabrali su 180 neprocenjivih eksponata, od kojih se najveći broj čuva u zbirkama Narodnog muzeja u Beogradu. Kako bi dinamične promene u kasnoantičkoj epohi bile sagledane iz različitih perspektiva, odabrane arheološke predmete za izlaganje su ustupili Istorijski muzej Srbije,  Muzej Vojvodine, Muzej Grada Beograda, Muzej Krajine iz Negotina, Muzej Srema, Muzej u Smederevu, Narodni muzej Zaječar, Narodni muzej Požarevac i Narodni Muzej Niš.

Raskošna arheološka izložba za mnoge posetioce biće prilika da se po prvi put susretnu sa čuvenim portretom Konstantina Velikog, jedinstvenom Beogradskom kamejom, vojnim paradnim oklopom iz Ritopeka, raznolikim predstavama božanstava rimskog panteona, pozlaćenim paradnim šlemovima, kao i odabranim eksponatima sa predstavama hrišćanskog monograma koji pripovedaju o privatnoj i javnoj pobožnosti.

Arheološkim nalazima koji predstavljaju najautentičnija svedočanstva o verovanjima, ideologijama, svakodnevici, estetici, ekonomiji, sukobima, simbolima, autori izložbe su težili ne samo da osvetle prilike u tadašnjem Rimskom carstvu, već i da podstaknu na promišljanje o značaju i  funkciji kulturne baštine koja nam je poverena na čuvanje.

Učenici su mogli videti vredan nakit, biste i kućno posuđe koje su koristili Rimljani u periodu pre vladavine prvog hrišćanskog cara.

 

Konstantin Veliki (lat. Constantinus Magnus) bio je rimski car koji je 313. godine objavio Milanski edikt, dokument kojim je hrišćanstvo postalo ravnopravno sa drugim religijama na tlu Rimskog carstva. Rođen je u blizini današnjeg Niša (lat. Nais). Prema biografiji Konstanina, koju je napisao jedan njegov savremenik, Konstanin je uoči veoma značajne bitke doživeo božansko proviđenje (u snu mu je saopšteno da štitove svojih vojnika označi krstom, simbolom hrišćanstva), iako je u to vreme bio paganin. Njegova vojska izvojevala je pobedu. Car Konstanin je osnivač Konstantinopolja, nove vizantijske prestonice. Car je uspešno rešavao sporove Zapadne i Istočne crkve o pitanju Sv. Trojstva (sazvao prvi Vaseljenski sabor u Nikeji). U očima svojih savremenika Konstantin je ostao zapamćen kao primerni vladar i uzor vrline. Srpski rodoslovi Konstantina smatraju za pretka vladara iz svete dinastije Nemanjića. Legenda kaže da je ovaj car bio toliko smeran da je zahvaljujući svom bogougodnom životu bio odabran da sa majkom Jelenom pronađe krst na kom je bio raspet Isus Hristos i da ga potom odnese na skrovito mesto.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.