„Lucijina priča“

U okviru stručnih predmeta učenici naše škole su se bavili temom hepatitisa C, i u vezi sa tim posetili su predstavu „Lucijina priča“ udruženja Hepatos iz Rijeke.

Predstava je edukativnog karaktera koja preko vršnjačke edukacije naglašava opasnosti rizičnog ponašanja i važnost preventive. Učenicima je jasno predstavljen problem selektivne zaštite, odnosno zašto neke probleme prepoznaju kao rizične, a o drugima prosto ne razmišljaju i nisu ih svesni.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.