Kurs šminkanja (profesionalni nivo)

kurs profesionalnog sminkanja beograd

Kurs profesionalnog šminkanja

Napredni nivo programa obuke za šminkera omogućava polaznicima da se šminkom bave na ozbiljniji i kreativniji način.  Kroz teorijska znanja i praktične vežbe na kursu za profesionalnog šminkera polaznici se osposobljavaju za uspešno rešavanje problema u pogledu nedostataka kontura lica, nepravilno oblikovanih usana, oborenog kapka, oblikovanje obrva, rešavanje problema asimetričnih obrva, delimičnog ili potpunog nedostatka obrve, postavljanje kompletnih i pojedinačnih trepavica.

Polaznici kursa proefesionalnog šminkanja se osoposobljavaju za samostalan rad za uspešnu izradu šminke kao nerazdvojivog dela stajlinga za različite starosne grupe usklađen sa modnim trenodovima i potrebom klijenta. Polaznici se osposobljavaju za profesionalni rad u oblasti modne industrije kao što su modne revije, katalozi, fotografije, naslovne strane, muzički spotovi, TV emisije…

Na kraju obuke vrši se provera savladanih veština i  usvojenih teorijskih znanja kroz rad na modelu i usmenim izlaganjem. Svim polaznicima koji pokažu zadovoljavajuće veštine izdaje se sertifikat.

Kurs profesionalnog šminkanja ostvaruje se u malim grupama, a potreban materija, pribor i preparate obezbeđuje škola.

Oni koju budu uspešni, a žele da za stečeno znanje steknu diplomu petog stepena stručne spreme i zvanje specijalista za dekorativnu kozmetiku - šminker priznatog od Ministarstva prosvete Republike Srbije mogu to ostvariti u našoj školi kroz polaganje dodatnih ispita kao što su kozmetologija, dermatologija, stajling kao koncept lepog izgleda…

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.