Kurs za oslikavanje i nadogradnju noktiju

kurs za nadogranju noktiju

Kurs za nadogradnju i oslikavanje noktiju obuhvata sticanje znanja i praktičnih  veština za izradu i oslikavanje noktiju, što podrazumeva:  oslikavanje prirodnih i veštačkih noktiju, ojačavanje  prirodnih noktiju i razne tehnike nadogradnje noktiju.

Polaznici obuke se osposobljavaju za:

  • Opremanje  i organizovanje rada u salonu
  • Utvrđivanje kozmetičke dijagnoze
  • Izvođenje estetskih procedura: oslikavanje (crtanje) prirodnih i veštačkih noktiju, ojačavanje prirodnih noktiju, nadogradnje korišćenjem veštačkih noktiju, nadogradnje tehnikom izlivanja noktiju i "krpljenje" oštećenih noktiju.

U toku realizacije teoretskih sadržaja kursa za nadogradnju noktiju i oslikavanje noktiju biće korišćena savremena nastavna sredstva kao što su: video prezentacije, video i kompjuterski prikazi u elektronskoj formi, kao i štampani tekstovi i stručna literatura.

Po završetku kursa obavlja se provera naučenih veština i usvojenih teorijskih znanja kroz rad na modelu i usmeno izlaganje.

Svim polaznicima koji pokažu zadovoljavajuće veštine izdaje se sertifikat.

Trajanje kursa za nadogradnju i oslikavanje noktiju

Obuka za  oslikavanje i nadogradnju noktiju se ostvaruje u salonu i traje 40  časova,  potreban materijal, pribor i preparate obezbeđuje škola.

Po uspešnom završetku obuke kandidati stiču stručne kompetencije za :

  • opremanje i organizacija rada u salonu
  • obavljanje dekorativnih procedura oslikavanja noktiju
  • ojačavanje prirodnih noktiju
  • nadogradnja tehnikom korišćenja veštačkih noktiju
  • nadogradnja tehnikom  izlivanja i
  • "krpljenje" oštećenih noktiju
Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.