Stilista

Stilista

Škola za medicinu i estetiku organizuje obuku za Stilistu.

Kroz samostalan praktični rad polaznici razvijaju kreativne sposobnosti, usvajaju znanja o istinski lepom i harmoničnom i osposobljavaju se da u svom radu daju visok doprinos podizanju opšte estetske kulture.

Ova obuka sadrži teorijski i praktični deo, koji se tokom obuke kombinuju i dopunjuju.

OBLAST STRUČNIH KOMPETENCIJA

  1. Oprema i organizuje rad u studiju za kreiranje stajlinga.
  2. Kreira i predlaže stajling prema građi tela, starosnoj dobi i random mestu
  3. Kreiranje korektivnih i kamuflažnih elemenata stajlinga za osobe sa izraženim estetskim nesavršenostima
  4. Kreiranje specifičnih estetskih rešenja za specijalne  prilike i događaje

        Nakon uspešno savladanog programa izdaje se sertifikat.

Dinamika obuke za stilistu

90 časova, 5 x nedeljno po 3 školska časa

Obuka se odvija po principu 60 časova vežbi + 30 časaova teorije.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.