Kurs za fitnes trenera

kurs za fitnes trenera

Fitnes trener je profesionalac koji je stručno osposobljen da predupređuje i  zbrinjava probleme koji prate savremenog čoveka, a koji nastaju kao posledica svakodnevnog načina života.

Kurs za fitnes instruktora je namenjen svima koji žele da kreiraju sportske i rekreativne fitnes programe.

Sadržaji obuke obuhvataju tri programske i radno funkcionalne celine:

I Kurs za fitnes instruktora (osnovni nivo)

Programom su obuhvaćena znanja i praktične veštine:

 • značaj i uticaj fitnes programa na održavanje estetske i zdravstvene kondicije
 • vrste i klasifikacija fitnes programa
 • osnove građe i funkcije ljudskog tela
 • fiziologija fizičkih aktivnosti
 • pravilna ishrana kao faktor zdravlja
 • metodika izvođenja vežbi obikovanja
 • vežbe zagrevanja
 • vežbe za jačanje i razvoj pojedinačnih mišićnih grupa
 • aerobik vežbanja
 • vežbe istezanja

Po uspešnom završetku obuke kandidati stiču stručne kompetencije za :

 • opremanje i organizaciju rada u fitnes klubu
 • organizaciju i realizaciju vežbi za oblikovanje tela
 • ukazivanje neodložne prve pomoći kod urgentnih stanja

II Fitnes trener  (napredni nivo) - Pilates trener

Programom su obuhvaćena znanja i praktične veštine:

 • pilates: nastanak, razvoj, prednosti i primena pilates vežbi
 • podela pilatesa
 • značaj i uticaj pilates vežbanja na održavanje estetske i zdravstvene kondicije
 • vežbe disanja
 • pilates vežbe bez rekvizita
 • pilates vežbe sa rekvizitima
 • kardio - pilates
 • istezanje 2

Po uspešnom završetku obuke kandidati stiču stručne kompetencije za

 • organizaciju i izvođenje grupnih i individualnih pilates vežbi bez rekvizita
 • organizaciju i izvođenje grupnih i individualnih  pilates vežbi sa rekvizitima
 • ukazivanje neodložne prve pomoći kod urgentnih stanja

III Kurs za fitnes instruktora  - Fitnesterapeuta

Programom su obuhvaćena znanja i praktične veštine:

 • provera zdravstvenog stanja i fitnes testovi
 • vrste fizičkih aktivnosti kod hroničnih bolesnika
 • vežbe i metodika vežbanja u trećem životnom dobu
 • vežbanje i koronarna bolest
 • vežbanje i hipertenzija
 • vežbanje i moždani udar
 • vežbanje i osteoporoza
 • vežbanje i astma
 • vežbanje i bronhitis
 • vežbanje i dijabetes
 • vrste vežbi i metodika vežbanja za prevenciju i korekciju deformiteta
 • prevencija povreda i prva pomoć
 • vežbanje i fizičke aktivnosti u trudnoći

Po uspešnom završetku obuke kandidati stiču stručne kompetencije za :

 • rad i organizaciju vežbi za za osobe u trećem životnom dobu
 • rad sa klijentima koji imaju hronične zdravstvene probleme
 • ukazivanje neodložne prve pomoći kod urgentnih stanja

Nakon uspešnog završetka sva tri nivoa obuke , kandidati polažu specijalistički ispit i stiču stručno zvanje  FITNESTERAPEUT.

Estetski orijentisani programi su usmereni na korekciju telesne mase, oblikovanje figure, anticelulit programi, programi za povećanje tonusa mišića (zatezanje tela).

Zdravstveni programi su orijentisani na korektivnu gimnastiku: prevenciju deformiteta, prevenciju nastanka i ublažavanja osteoporoze, popravku i održavanje kondicije kod postoperativnih stanja i hroničnih zdravstvenih problema.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.