Kurs za masera

kurs za masera

Škola za medicinu i estetiku organizuje kurs masaže.

Program obuhvata ovladavanje postupcima savremenih maserskih procedura i njihovu primenu kroz ciklus od 40 časova.

Baziran je na:

  • ovladavanje tehnikama izvođenja relaksacione masaže, masaže kod spondiloze i bolnog sindroma leđa i anticelulit masaže
  • osnovnim teorijskim i praktičnim znanjima o: mišićima, mekim tkivima, zglobovima, koži, potkožnom tkivu, koštano-zglobnom sistemu.

Praktična znanja koja stičete na kursu za masera

Po završetku obuke polaznici će biti osposobljeni za:

  • opremanje kabineta i organizaciju rada u salonu za izvođenje manuelne masaže
  • izvođenje manuelne relaksacione masaže pojedinih delova tela (parcijalna masaža) i celog tela,
  • izvođenje masaže leđa kod hipertonusa muskulature, spondiloze i u slučaju bolnog sindroma leđa
  • izvođenje anticelulit masaže,
  • ukazivanje neodložne prve pomoći kod urgentnih stanja.

Na kraju obuke vrši se provera savladanih veština i usvojenih teorijskih znanja kroz rad na modelu i usmeno izlaganje.

Svim polaznicima koji pokažu zadovoljavajuće veštine izdaje se sertifikat.

Obuka za masažu se ostvaruje u kabinetu za masažu i traje 40 časova.

Rad se ostvaruje u malim grupama a potreban materijal, pribor i preparate obezbeđuje škola.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.