Kurs za depilaciju

Kurs za depilaciju

Program obuke za izvođenje depilacije omogućava sticanje osnovnih znanja neophodnih za obavljenje depilacije.

Polaznici kursa za depilaciju se osposobljavaju za:

 • opremanje i organizovanje rada u salonu
 • utvrđivanje kozmetičke dijagnoze
 • izvođenje tople depilacije
 • izvođenje hladne depilacije
 • izvođenje hemijske depilacije i
 • oblikovanje obrva.

U toku realizacije teorijskih sadržaja kursa za depilaciju biće korišćenja savremena nastavna sredstva: video prezentacije, video i kompjuterski prikazi u elektronskoj formi, kao i štampani tekstovi i stručna literatura.

Po završetku obuke organizuje se i provera naučenih veština i usvojenih teorijskih znanja kroz rad na modelu i usmeno izlaganje

Svim polaznicima koji pokažu zadovoljavajuće znanje tokom provere, izdaje se sertifikat kao potvrda o uspešno obavljenom kursu za depilaciju..

Obuka za izvođenje depilacije se ostvaruje u salonu i traje 15 časova. Potreban pribor i preparate obezbeđuje škola.

Po uspešnom završetku obuke polaznici stiču stručne kompetencije za:

 • opremanje i organizaciju rada u salonu
 • izvođenje tople depilacije
 • izvođenje hladne depilacije
 • izvođenje hemijske depilacije
 • oblikovanje obrva

Kurs se obavlja u Beogradu, a za sve dodatne informacije, kao što je cena, termin itd, molimo vas da nam se obratite preko stranice Kontakt.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.