IZLOŽBA RADOVA NOVOPRIMLJENIH ČLANOVA ULUPUDS-a 2014

U životu jednog umetničkog  udruženja, reprezentativnog i  sa dugom tradicijom, kakvo je Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS, delove godine  markiraju određene aktivnosti i manifestacije.  Od osnivanja davne 1953, ULUPUDS , početkom svake godine,  prima nove članove u svoje sekcije. To je, svakako, jedan od najvažnijih momenata u karijeri umetnika i delovanju samog Udruženja, ali i jedan od najvećih ispita za sve one koji u njemu učestvuju.

Konkurs za prijem novih članova ULUPUDS-a  svojevrsni je izazov ne samo  za kandidate već i za asocijaciju. Od novih članova se očekuje da profesionalno nastupe kao autorske ličnosti sa izvesnim, podrazumevanim,  biografskim referencama. S druge strane, Udruženje nastoji  da dosledno održi tradicionalno uspostavljene kriterijume za prijem novih članova, prepozna nove tendencije u radu pogotovo mlađih stvaralaca i odgovarajućih škola kao i da, od prvog dana, novim članovima bude drugi dom, mesto okupljanja, punkt za prave i pravovremene informacije, oslonac u životu i kreativnom radu.

ULUPUDS-ovo  članstvo ojačano je, 2014. godine, zahvaljujući prijemu 75 novih članova po konkursu i dvoje po pozivu (Dragiša Radulović i Stanko Crnobrnja).

Među eksponatima su arhitektonski projekti, keramički radovi, vajarska dela u različitim materijalima i formatima, od nakita do monumentalnih komada, slike različitih poetskih pristupa i tehnika, crteži, mozaici, ikone, grafike, ilustracije... odevni  predmeti, umetničke fotografije,  rezultati rada dizajnera, scenografa, kostimografa, konzervatora i restauratora...

 

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.