Galerija Grafički kolektiv - izložba grafika Milice Antonijević Aqua permanens

Učenici naše škole posetili su 5.9.2013. godine Galeriju Grafički kolektiv u okviru svojih vannastavnih aktivnosti.

Galerija Grafički kolektiv je jedan od najpoznatijih umetničkih centara u Srbiji i nekadašnjoj Jugoslaviji.

Galerija promoviše grafiku i grafički dizajn kako u našoj zemlji, tako i u svetu.

Rad Galerije Grafički kolektiv zasniva se na bogatom programu, visokim kriterijumima i otvorenosti prema svemu inovativnom u umetnosti.

Galerija priređuje više od dvadeset izložbi domaćih i stranih autora godišnje.

Prvi umetnički performans odigrao se šezdesetih godina upravo u ovoj galeriji.

Kolekcija Grafičkog kolektiva broji preko četiri hiljade grafika; delatnost Galerije obuhvata i objavljivanje kataloga, monografija, stručnih publikacija.

U Galeriji su ustanovljene i sledeće nagrade za doprinos u likovnoj umetnosti:

Veliki pečat – prvo nacionalno priznanje za grafiku;

Mali pečat – priznanje za najbolju grafiku manjeg formata;

Grifon - nagrada za najuspeliji grafički dizajn.

Poznati umetnici iz prve i zlatne generacije grafičara Akademije likovnih umetnosti u Beogradu su Boško Karanović, Mirjana Mihać, Dragoslav Stojanović, Dragoljub Kažić i Mile Petrović.

Aqua permanens, izložba grafika Milice Antonijević

Milica Antonijević (1973) je slikarka koja se bavi prvenstveno grafikom, a svoje izložbe već je imala u Galeriji Grafički kolektiv.

2012. godine ova slikarka je osvojila prestižno priznanje, Otkupnu nagradu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije za ciklus grafika Vodeni fragmenti.

Neiscrpna tema njenog stvaralaštva jeste voda, lajtmotiv i aktuelne izložbe Aquapermanens. Voda je za autorsku izvor sveg života i stvaranja, ali ne samo bilološkog, već i duhovnog. Zato je i latinski izraz aqua permanens zapravo sinonim za biće, i to duhovno, koje u sebi spaja sva četiri elementa. Kao dominantna figura na grafikama Milice Antonijević izdvaja se ronilac, u simboličkom smislu čovek koji je potrazi za suštinom života i stvaranja, a prostor traženja odgonetke postojanja je okean ili more (simbol života). Čovekova radoznalost označena je težnjom da se ispliva na površinu simboličkog okeana, a da se pri tom ne izgubi veza između prirode i pojedinca, biološkog i duhovnog u čoveku.

 

 

 

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.