Evropski dan jezika

Povodom Evropskog dana jezika, danas je na Filološkom fakultetu u Beogradu održana konferencija o višejezičnosti, koja je okupila lingviste, profesore i studente Filološkog fakulteta, kao i predstavnike kulturnih centara zemalja članica Evropske unije. Od 2001, kada je uveden, Evropski dan jezika svakog 26. septembra zajednički organizuju i obeležavaju Savet Evrope i Evropska unija. Među prisutnima u Sali heroja, na filološkom fakultetu. našli su se i maturanti škole u pratnji razrednog starešine, Natalije Stanković, i profesorke srpskog jezika i kwiževnosti, Julijane Janković.

Tokom konferencije su se na srpskom, engleskom, francuskom i nemačkom jeziku prisutnima obratili šef Delegacije Evropske unije Majkl Davenport, dekan Filološkog fakulteta Aleksandra Vraneš, direktor Austrijskog foruma Nikolas Keler, šef misije Saveta Evrope Antje Rotemund i profesor Filološkog fakulteta Ranko Bugarski.

"Evropski dan jezika slavimo 13 godina. Evropa je bogata jezicima i obuhvata preko 200 jezika, a ja sam uvek impresioniran znanjem engleskog jezika u Srbiji, pogotovo među studentima", rekao je Majkl Davenport povodom obeležavanja ovog dana.

On je dodao da smatra šatrovački žargon fascinantnim, nakon čega je izgovorio "Zipa, tebra", "Munze konza", kao i poslovicu "Sjaši Kurta da uzjaše Murta". 

"Mislim da je svaki jezik koji čovek zna veliki adut i ubeđen sam da je jezik važan alat da bolje razumete ljude i narod", rekao je Devenport, obraćajući se na srpskom jeziku.

Srpski jezik je veoma bogat idiomima, što je odraz isto toliko bogate istorije, izjavio je šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport.

On je rekao da je tokom učenja srpskog naišao na fenomen "šatrovačkog" koji je, kako je rekao, jezik unutar jezika.

Osnova šatrovačkog je permutacija slogova reči, rekao je on i dodao da to daje "tako divne reči kao što su tenkre, vopi, kuntaj, dbalfu" i druge što je, po njegovoj oceni, sens-non.

Mislim da je ideja da se naglasi članstvo u nekoj grupi i da se zbune autsajderi, rekao je on, navodeći kao primere fraze "zipa tebra" i "munze konza".

Devenport je završio svoje obraćanje učesnicima konferencije rečima "lahva na žnjipa".

Šefica misije Saveta Evrope Antje Rotemund kazala je da se raznolikost u Evropi ogleda u oko 225 jezika, a da ona u toku dana priča na engleskom, mađarskom, nemačkom i oprobava se u srpskom jeziku. 

Dekan Filološkog fakulteta Aleksandra Vraneš je izrazila uverenje da će konferencija doprineti razvoju nauke o jezicima kao i demokratizaciji jezičke politike. Ona je podsetila da Filološki fakultet u studijskim programima i naučno istraživačkim projektima neguje multi i interkulturalnost pristupa osnovnim filološkim temama.

Direktori i predstavnici kulturnih instituta i ambasada članova EUNIC-a koji su sve prisutne učesnike konferencije pozdravili na svom maternjem jeziku uz kratku prezentaciju vezanu za idiome, bili su:

  • Britanski savet : Toni O’Brajan
  • Francuski institut : Ţan-Lik Gester
  • Goethe-Institut : Matijas Miler-Viferig
  • Helenski fond za kulturu : Nikos Cicimelis
  • Institut Kamoeš : Andre Kunja
  • Institut Servantes : Antonio Lazaro Gozalo
  • Austrijski institut : Dagmar Kamuši
  • Valonija-Brisel : Sesil Lefevr
  • Grupa za skandinavistiku (u saradnji sa Švedskom ambasadom): Dorijan Hajdu

Konferenciju je organizovala mreža nacionalnih instituta kulture zemalja EU (EUNIC) u Srbiji, u partnerstvu sa Filološkim fakultetom i u saradnji sa Delegacijom EU u Srbiji i kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.